Slijede smjene direktora škola: Vlada TK objavila Ponovni javni oglas za školske odbore

by admin
| 20:18

Svojom Odlukom od 22. marta ove godine Vlade Tuzlanskog kantona je poništila Javni konkurs za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u školama Tuzlanskog kantona čiji je Vlada osnivač od dana 10.10.2015. godine i objavila Ponovni javni oglas za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice.

Školski odbori će se birati u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednici i članovi školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, na mandatni period od četiri godine.

Školski odbor upravlja školom, odgovoran je za utvrđivanje i provođenje politike škole, upravljanje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

U školske odbore vrši se izbor predsjednika i člana iz reda osnivača i lokalne zajednice na mandatni period od četiri godine.

Predsjednik i član školskog odbora se bira po principu kvaliteta i ravnopravne zastupljenosti kandidata. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice onako kako ona izgleda u momentu imenovanja.

Vršenje dužnosti člana Školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. 

Ponovni javni oglas se odnosi na 86 osnovnih i 30 osnovnih škola a može, kao i prijavni obrasci preuzeti OVDJE.

Shodno dosadašnjoj praksi, školski odbori će u roku od mjesec raspisati konkurse za imenovanje novih direktora u ovim školama, te bi u narednih 90 dana srednjim školama u Kantonu trebali upravljati i novi školski odbori i novi direktori.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.