Naša stranka podržala inicijativu: Neke kategorije osiguranika osloboditi participacije

by admin
| 7:49

Nakon inicijative građana i građanki Tuzlanskog kantona, reagirao je Predrag Kojović (NS), poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije, uputivši zahtjev prema Vladi Federacije da hitno informiše kantonalne vlade o obavezi usklađivanja Odluke o participaciji o neposredno učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava sa Odlukom o participaciji FBiH navedeno je u informaciji Naše stranke koju prenosimo u cjelosti.

Time bi se zaustavila praksa naplaćivanja markica/godišnjih premija licima koja su oslobođena ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite.

„Parlament Federacije BiH je 2009. godine donio  Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, kojom je  pojedine kategorije osiguranih lica  izuzeo od  plaćanja troškova participacije prilikom korištenja usluga zdravstvene zaštite.  Svi kantoni su bili dužni da do 01.06.2009. godine usklade svoje kantonalne odluke o participaciji sa federalnom odlukom. U Tuzlanskom kantonu još uvijek je na snazi Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji TK  iz 2003. godine, koja nije harmonizovana sa federalnom Odlukom i koja ni jednu kategoriju osiguranih lica ne oslobađa od plaćanja participacije, izuzev u slučaju korištenja određenih usluga zdravstvene zaštite“, kazao je Jasmin Alić iz Glavnog odbora Naše stranke, koji u Tuzli intenzivno radi na rješavanju ovog pitanja.

„Na ovaj problem ukazala je Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH koja je 2012. godine donijela je Preporuku kojom traži od  Vlade Tuzlanskom kantona da oslobodi djecu uzrasta do 18 godina od plaćanja participacije. I pored toga, kao i niza preporuka međunarodnih i domaćih tijela u oblasti zaštite ljudskih prava, kao i zaključaka Skupštine TK, Zavod nije pristupio usklađivanju kantonalne Odluke o participaciji“, dodao je Alić.

„Iako Federalna Odluka o participaciji predviđa učešće osiguranika po pruženoj zdravstvenoj usluzi, Tuzlanski kanton je to lično učešće u troškovim liječenja organizovao kroz godišnje premije ili godišnje markice. Ovo rješenje nije sporno, međutim problem se javlja kada se godišnje premije/markice naplaćuju osobama koje su oslobođene ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite prema Odluci o participaciji donesenoj na nivou Federacije. Naš poslanik u Parlamentu Federacije je pokrenuo ovo pitanje te zatražio da se ova praksa zaustavi te da se važeće kantonalne odluke usklade sa federalnim propisima“, zaključio je Alić.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.