UKC Tuzla: Akreditovan Centar za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje

by admin
| 14:19

Po usvajanju Akreditacijskih standarda za usluge dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja (DTPS usluge), na prijedlog Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ), UKC Tuzla je pristupio pripremama za akreditaciju Centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST), koji radi u okviru Klinike za zarazne bolesti.

Pripreme Centra za akreditaciju su trajale dva mjeseca, a odnosile su se na izradu nedostajućih politika i procedura, provjeru uslova koji se odnose na prostor, kadar i opremu, upoznavanje zaposlenika sa materijom koja će biti provjeravana putem intervjua, prikupljanje dokumentacije koju treba staviti na uvid vanjskim ocjenjivačima, provođenje nedostajuće edukacije i drugo.

Pripremu su proveli zaposlenici koji rade u Centru, na čelu sa prim. dr. Sanom Šabović, šefom Odjeljenja za AIDS, respiratorne i karantinske bolesti, uz podršku načelnika Klinike za zarazne bolesti, prof. dr. Seada Ahmetagića i stručnu pomoć Sektora za poslove organizacije i poboljšanja kvaliteta.

Vanjska ocjena je izvršena 19. 01. 2016. godine od strane vanjskih ocjenjivača AKAZ-a ,prim.dr. med.sc Enesa Šačića, epidemiologa i dr. med. Jasne Topalović-Četković, infektologa.

Nakon podnešenog izvještaja od strane vanjskih ocjenjivača, Upravni odbor AKAZ-a, na sjednici održanoj 24. 02. 2016. godine, donio je odluka o izdavanju bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-78-3/15 Centru za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje Kabinet AIDS i druge imunodeficitarne bolesti sa savjetovalištem pri Klinici za zarazne bolesti JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Procenat ispunjenosti akreditacijskih standarda za DPST centra je 98% – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.