Upis do 15. marta: Program predškolskog odgoja u TK-u proći će oko 4300 mališana

by admin
| 6:30

Ove kao i prošle godine Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Tuzlanskom kantonu trebalo bi proći oko 3800 mališana, zajedno sa 500 njihovih vršnjaka koji pohađaju redovan program u predškolskim ustanovama i koji nisu obvezni pohađati navedeni program.

Predškolske ustanove su spremne za ovaj zahtjevan zadatak, a prošlogodišnje iskustvo, kada su svi mališani koji su te godine upisani u prvi razred osnovne škole, prošli ovaj program, dobra je osnova i za ovu godinu – istaknuto je između ostalog na nedavno održanom sastanku Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

Dogovoreno je da će ovaj program biti proveden od 1. aprila do 10. juna 2016. godine i da se u realizaciji kao i do sada očekuje nesebična pomoć od osnovnih škola.

Do 15. marta ove godine osnovne škole bi trebale završiti upis prvačića na svom školskom području i dostaviti informaciju nadležnoj predškolskoj ustanovi, a do 1. aprila predškolske ustanove trebaju provesti konkurs za angažman stručnjaka potrebnih za provođenje programa.

U skladu sa Protokolom o razumivanju koji su 05.12.2014.godine potpisali Save the Children, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i lokalne zajednice (općine Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla) lokalne zajednice, osnivači predškolskih ustanova, su u svojim budžetima planirale sredstva za provođenje ovog programa.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona opremilo je 11 lokacija u centralnim i područnim školama što uz 87 lokacija koje je uspostavila organizacija Save the Children iznosi 98 kvalitetno opremljenih lokacija za provođenje Programa.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla u okviru projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK-BiH na putu ka EU“ izvršio obuku 220 profesora razredne nastave za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

Zbog uočene potrebe za obukom dodatnog kadra Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uz pomoć Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku planira obuku još dodatnih 50 profesora razredne nastave po zahtjevu predškolskih ustanova TK.

(Tuzlainfo.ba) / Foto: savethechildren.net

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.