Vlada TK: Utvrđeni uslovi i kriteriji za odrađivanje pripravničkog staža boračkoj populaciji

by admin
| 13:18
0305 vlada

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branilaca i članova njihovih porodica. Sredstva za obavljanje pripravničkog staža obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, a realizuju se putem Službe za zapošljavanje TK.

Finansijska sredstva odobrena su radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi kandidati stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima, kao i za polaganje stručnog ispita.

Pravo na obavljanje pripravničkog staža, prema listi koja se utvrđuje u skladu sa ovom Odlukom, imaju osobe koje imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona, odnosno mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona, odgovarajuću stručnu spremu, da je bez radnog iskustva u struci, da je prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposlena osoba, prije objavljivanja javnog poziva, da ostvaruje ili je ostvarivao prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite u općinama Kantona i da posjeduje valjanu dokumentaciju za učešće po javnom konkursu.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.