Tuzlanski kanton: U toku usaglašavanje kantonalne i federalne pozitivne liste lijekova

by admin
| 12:39

Vlada TK donijela je Odluku o listi lijekova obaveznog Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđena  Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, sačinjena prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka INN (generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 10.12.2015. godine, utvrđena je obaveza kantona da usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke.

Da bi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona moglo pristupiti izradi prijedloga Pozitivne liste lijekova neophodno je predhodno utvrditi Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama. Ministarstvo zdravstva utvrdilo je prijedlog Odluke o Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o lijekovima i Odlukom o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, usaglasilo listu A kao obaveznu za sve kantone i predložila neophodne lijekove na listi B (fakultativna lista) u skladu sa zahtjevima struke i finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja.

U danas donesenoj Odluci o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona  mijenja se Pozitivna lista lijekova koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Odlukom koja je stupila na snagu 10.12.2015.godine propisana je obaveza kantonima da su, s ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke usaglasiti cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je izvršilo nivelaciju cijena na Pozitivnoj listi lijekova TK – saopšteno je.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.