Tehnološki fakultet u Tuzli: Instalirana moderna oprema za kontrolu kvaliteta hrane

by admin
| 14:46

Tehnološkom fakultetu u Tuzli je isporučena  laboratorijska oprema koja će služiti za kontrolu kvaliteta prehrambenih, bosansko-hercegovačkih, tradicionalnih proizvoda, kako bi se doprinijelo standardizaciji i tipizaciji istih.

Isporučilac opreme je, u skladu sa ugovorom, instalisao opremu i, u utorak, 12. januara 2016. godine, izvršio edukaciju zaposlenika Fakulteta koji će rukovati opremom. Na ovaj način nastavljena je provedba planiranih aktivnosti na daljem kompletiranju uslova za funkcionisanje Centra za standardizaciju i kontrolu kvaliteta tipičnih proizvoda pri Tehnološkom fakultetu.

Aktiviranjem Centra nastavljen je rad na izgradnji infrastrukture i kapaciteta, u maju,  osnovanog Klastera za razvoj tipičnih proizvoda, na području sjeveroistočne BiH – piše poslovni portal Akta.ba.

Nabavka opreme, u vrijednosti od 34.950,00 KM, realizirana je u okviru projekta “Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini”.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %. Projekat provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, zajedno sa ko-aplikantima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-Hrast Vinkovci (Hrvatska).

Isporukom, instalisanjem opreme i edukacijom zaposlenika  stvoreni su uslovi za dodatno kompletiranje laboratorija Fakulteta, a time su stvorene i pretpostavke za jačanje uloge i značaja i Centra za transfer znanja, koji je ranije formiran, pri Tehnološkom fakultetu. Isporučena oprema će, takođe, doprinijeti i  jačanju  kapaciteta Fakulteta koji bi, u budućnosti, mogao prerasti u relevantni centar za izvrsnost/certifikacijsku instituciju za kontrolu kvaliteta tipičnih proizvoda  u BiH.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.