Okončan projekat: U predškolski odgoj uključena skoro sva djeca u TK-u!

by admin
| 8:24

Organizacija Save the Children, Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona juče su u Bosanskom kulturnom centru prezentirali rezultate zajedničkog projekta “Obrazovanje po mjeri djeteta” – BiH na putu ka Evropskoj uniji. Prije tri godine potpisan je Memorandum o razumijevanju o provođenju projekta  na principu uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i potrebe zajedničkog rada na unapređenju jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju djece.

Primarna aktivnost projekta bila je poboljšati uslove kako bi svako dijete bilo obuhvaćeno programom predškolskog odgoja i obrazovanja. Kroz obuke i osposobljavanje odgajatelja i nastavnog kadra, implementacija predškolskog odgoja je zaživjela, a sve u cilju kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa.Više od četiri i po hiljade djece dobilo je priliku da pohađa odgojni program u obdaništima. U projektu su učestvovale sve općine Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla. Edukacije određenog broja odgajatelja i nabavku namještaja za obdaništa finansirao je Save the Children.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Zlatan Muratović iskazao je posebnu zahvalnost organizaciji Save the Children i Pedagoškom zavodu jer su uložili puno rada i truda kako bi ovaj projekat uspješno proveli, te je kazao „Save the Children je učestvovao  u realizaciji projekta sa  900.000 KM, ali je i Vlada TK sa sredstvima u iznosu od 121.000 KM, pomogla finansiranje projekta. Resorno ministarstvo će i dalje nastaviti saradnju sa ovom organizacijom, a sve u cilju poboljšanja jednakih uslova u pristupu sve djece kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju.“

„U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom uspjeli smo povećati obuhvat djece sa 20% koliko je bilo 2013. godine do skoro 100% koliko je sad u 2015. godini“, kazala je Andrea Žeravčić, direktorica Save The Children-a.

Osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona su u svoje programe uvrstile primjenu indeksa inkluzivnosti, te je svaka škola razvila po jedan projekat kojim pomaže većoj i kvalitetnijoj uključenosti sve djece i šire obrazovne zajednice u obrazovni proces. Za provedbu projekta Obrazovanje po mjeri djeteta bio je zadužen kantonalni Pedagoški zavod, a pomoglo je i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

„Ono što je za nas bitno je da smo svakom djetetu ravnopravno dali mogućnost da dođe i boravi u obdaništu, čak i u ruralnim sredinama, širom Tuzlanskog kantona. Puno bi teže to učinili da nije bilo podrške Save the Childrena“,  istakao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Uz aktivno učešće Pedagoškog zavoda i osnovnih škola na osnovu referalnog sistema Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK unazad tri godine stvoreni su uslovi za pohađanje osnovne škole djeci koja su iz najrazličitijih razloga bila van nastavnog sistema. Na taj način obuhvaćeno je 88 učenika koji po posebnom programu završavaju osnovno obrazovanje.Vlada Tuzlanskog kantona je iz Budžeta Kantona finansirala rad nastavnika koji su za te učenike realizirali nastavu i na taj način ovim učenicima omogućila nastavak osnovnog obrazovanja.

 Projekat „Obrazovanje po mjeri djeteta – BiH na putu ka EU“realizirao se preko četiri komponente: Pristupačan i kvalitetan rani rast i razvoj za djecu na području TK, Inkluzivne škole u Inkluzivnim zajednicama, Osnovno pravo na obrazovanje i Škola za svako dijete.Na ovaj način su stvoreni uslovi za implementaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanje pred polazak u osnovnu školu, kao i  sveobuhvatan, multidisciplinaran obrazovni model koji ima za cilj da pomogne školama da izgrade sigurno i zdravo okruženje  koje može da odgovori na specifične potrebe svakog djeteta, da li se radilo o osnovnom pravu na obrazovanje ili pristupačnom i kvalitetnom ranom rastu i razvoju za djecu u našem kantonu – saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.