Uštede Vlade TK-a: Budžetski korisnici bez regresa, svima 8 KM za topli obrok

by admin
| 14:47

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj vanrednoj sjednici donijela je Zaključak da, nakon razmatranja Informacije o stanju Budžeta

Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, zadužuje Ministarstvo finansija da u nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planira sredstva na nivou planiranih sredstava u Budžetu TK za 2015. godinu.

Također je zaduženo Ministarstvo finansija da Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta da na potrošačkom mjestu Univerzitet u Tuzli planira sredstva za isplatu bruto plaća i doprinosa poslodavca za dio koji se finansira iz budžetskih sredstva u visini planiranih sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu uvećanih za procenat minulog rada 0,5 %.

Zaključkom je Ministarstvo finansija zaduženo da svim budžetskim korisnicima planira naknadu za topli obrok u iznosu od 8,00 KM po radnom danu,te da svi budžetski korisnici za sve zaposlene ne planiraju sredstva za isplatu naknada za korištenje godišnjeg odmora (regresa), izuzev za zaposlene kod budžetskih korisnika kojima je naknada za korištenje godišnjeg odmora utvrđena posebnim zakonom.

inistarstvo finansija također je zaduženo da u prihodovnoj strani izvrši povećanje prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 19.000.000,00 KM.

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.