Gradsko vijeće Tuzla: Donesena odluka o zaduženju, nastavak sjednice u decembru

by admin
| 7:09

Većinom glasova, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla, usvojili su u prijepodnevnom radu sjednice dvije značajne Odluke- Rebalans budžeta za 2015. godinu i Odluku o kreditnom zaduženju od 5, 5 miliona KM, za realizaciju 12 infrastrukturnih projekata.

 

Cjelodnevna sjednica Gradskog vijeća Tuzle, prekinuta je sinoć oko 19, 30 sati nakon što su vijećnici postigli dogovor da nekoliko tačaka dnevnog reda razmatraju na narednoj sjednici Vijeća. Gradsko vijeće Tuzle u decembru će održati dvije sjednice, a prva će uslijediti 10. decembra.

 

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na jučerašnjoj su sjednici usvojili odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Tuzle, kao i Odluku o prestanku važenja nekoliko odluka o prenosu prava korištenja. Usvojeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža.

 

Usvojen je Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline “Grabov potok” u Tuzli,kao i Odluka o njegovom provođenju.

Vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni odluke o pristupanju izradi asanacionog plana odlagališta šljake i pepela “Plane, Divkovići I i Divkovići II ” Termoelektrane “Tuzla” u Tuzli, sa tehničkom i biološkom rekultivacijom.

Vijećnici su usvojili Odluku o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. Ovom Odlukom daje se mogućnost Gradskom vijeću da, ukoliko se ukaže potreba za tim, može zatražiti preispitivanje rada ljudi koji su imenovani u upravne odbore.

Usvojen je i Nacrt odluke o izmjenama odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Tuzli i naseljima na području Grada. Ovim je predviđeno da ulica Trnovac i dio ulice Gradina budu preimenovani u ulicu Dr. Ibre Pašića. Nakon što ova Odluka prođe javnu raspravu, o konačnom prijedlogu odlučit će Gradsko vijeće, koje je, inače, jučer pohvalilo ovaj prijedlog.

Nakon što su općinska vijeća Živinice i Lukavac uputili inicijativu za izdvajanje   rudnika Šikulje i Dubrave iz Rudnika „Kreka“ Tuzla, Gradsko vijeće Tuzle zauzelo je stav da se tome protivi.

Usvojeni su i izvještaji o radu i poslovanju JP RPC Tuzla -Inkubator “Lipnica” d.o.o Tuzla i JZU “Gradske apoteke”Tuzla za 2014. godinu.

Vijeće je obavilo i raspravu o Nacrtu zakona o oružju i municiji.

Upućen je apel nadležnim policijskim organima, tužilaštvima, sudovima i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bi H za striktno poštovanje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, prakse Evropskog suda za ljudska prava i zakona o krivičnom postupku.

Ostale tačke koje su bile predviđene za razmatranje na ovoj sjednici, ostavljene su za razmatranje na narednoj sjednici Gradskog vijeća, koja će biti održana 10. decembra. Osim ove, Vijeće će u decembru održati još jednu sjednicu.

(TI/RTV7)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.