UKC Tuzla: Uspješna primjena novog načina liječenja ishemijskog moždanog udara

by admin
| 9:02

U UKC Tuzla se već dvije godine izvode najkompleksniji zahvati iz oblasti endovaskularnih neurointervencija.

Prema riječima doc. dr. Mirze Moranjkića, neurohirurga Klinika za neurohirurgiju UKC Tuzla, tokom ove sedmice je pacijentici sa ishemijskim moždanim udarom urađena hitna endovaskularna cerebralna revaskularizacija.

„Hitnom angiografijom utvrdili smo postojanje okluzije, odnosno začepljenja unutrašnje karotidne i središnje cerebralne arterije sa lijeve strane, te smo na mjesto prekida kontinuiteta karotidne arterije plasirali samo-šireći stent, kroz koji smo onda u krvne sudove mozga plasirali intrakranijalni kateter, uz pomoć kojeg smo aspirirali trombe iz središnje cerebralne arterije”, pojasnio je doc. dr. Moranjkić i dodao da je ponekad i pored dobrih rezultata nakon same „aspiracije“ tromba, potrebno u krvne sudove mozga plasirati stent (tzv. Retriever stent) uz pomoć kojeg se trombi uklone iz krvnih sudova mozga.

Prof. dr. Haris Huseinagić, načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla, koji je zajedno sa doc. dr. Moranjkićem izveo ovu proceduru, kaže da u svijetu ovaj način liječenja polako postaje standard za skupinu pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom koji imaju okluziju velike krvne žile.

„Ovakve intervencije predstavljaju iskorak u novo polje endovaskularnog liječenja akutnog ishemijskog moždanog udara, što je u zadnje dvije godine apsolutni trend u razvijenom svijetu. Naime, za samo mali procenat pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom postoji kauzalno liječenje u obliku sistemske trombolitičke terapije, ali postoji granica od par sati unutar koje pacijenti moraju stići u bolnicu od početka pojave simptoma. Zato samo mali broj pacijenata primi tzv. „trombolizu“. Dok novi vid terapije znatno produžava ovaj „terapijski prozor“ na više sati i znatno smanjuje kliničke posljedice ishemijskog moždanog udara, za što od početka ove godine postoje čvrsti dokazi u obliku najmanje tri velike studije“ izjavio je prof. dr. Haris Huseinagić.

Tim koji je izveo zahvat su činili doc. dr. Mirza Moranjkić, neurohirurg, prof. dr. Haris Huseinagić, interventni radiolog i načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, te tehničari Damir Alić, Zvjezdana Moranjkić i Svjetlana Trgovčević Beganović, kao i dr. Rada Trubarac iz Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju. 

Prof. dr. Huseinagić i doc. dr. Moranjkić su jednoglasni kada je u pitanju implementacija protokola za CT angiografsku detekciju ishemijskog moždanog udara, zašto je potrebna apsolutna podrška i saradnja neurologa.

“Ovaj način liječenja ishemijskog moždanog udara moguće je pružiti većem broju pacijenta samu uz saradnju sa neurolozima, što podrazumjeva implementaciju protokola za CT angiografsku detekciju one skupine pacijenata koja bi od ove procedure imala najviše koristi, što je i cilj u narednom periodu”, kaže doc. dr. Mirza Moranjkić.

UKC je u pogledu endovaskularnih procedura vodeća institucija u našoj zemlji i jedina u kojoj se zahvati iz oblasti endovaskularnih neuroprocedura izvode samostalno – saopšteno je iz UKC Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.