Tuzlanski kanton: Utvrđena mreža hitne medicinske pomoći

by admin
| 11:51

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Akcioni plan za unaprjeđenje hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona.

Akcionim planom, posebno za svaki od domova zdravlja sa područja TK predložene su mjere u cilju formiranje mreže timova hitne medicinske pomoći. Među mjerama, između ostalog, su i usklađivanjebroja timova u Službi hitne medicinske pomoći sa brojem predviđenim Programom zdravstvene zaštite za 2015. godinu kao i edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći.

Pored toga, Planom je predviđena organizacija rada službi HMP u turnusima, peto-brigadno u dvije smjene kao i kompletiranje opreme za kardiopulmonalnu reanimaciju.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o utvrđivanju mreže hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona. Mrežom hitne medicinske pomoći određuje se način organizacije hitne medicinske pomoći, broj i raspored terenskih ambulanti te broj, raspored i vrsta timova koji provode hitnu medicinsku pomoć. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona načinilo je prijedlog Mreže hitne medicinske pomoći na području TK imajući u vidu da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti regulisano da zdravstvena djelatnost mora biti organizovana tako da je stanovništvu uvjek osigurana i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni medicinski prevoz.

Dokumentom su definisani kritteriji za utvrđivanje Mreže hitne medicinske pomoć, koja se utvrđuje prema broju stanovnika gravitacionog područja (općine/grada), gustini naseljenosti i udjelu u ukupnom stanovništvu Tuzlanskog kantona, površini pojedinih općina/gradova i udjelu u ukupnoj površini Kantona te specifičnostima pojedinih područja kao što su: geografski položaj, kvalitet cestovne infrastrukture i gustina cestovne mreže, kao i udaljenost od Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Također je utvrđen način organizacije hitne medicinske pomoći, tako da se organizuje kroz službe hitne medicinske pomoći u Javnim zdravstvenim ustanovama Domovima zdravlja ili kao samostalna zdravstvena ustanova, te da po potrebi može organizovati rad i putem terenskih ambulanti, kao i ugovorom sa doktorima medicine u vidu dežurstva ili pripravnosti.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.