RPC Lipnica: Vlada Švicarske sa 250.000 KM sufinasira regulaciju korita rijeke Joševice

by admin
| 12:10

S ciljem zadržavanja postojećih i stvaranja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, Grad Tuzla i RPC – Inkubator Lipnica, putem Udruženja za razvoj NERDA, aplicirali su za projekat MarketMakers koji podržava Vlada Švicarske u BiH, za sredstva namijenjena podršci poslovnom sektoru u zaštiti od prirodnih katastrofa.

Sredstva će biti utrošena za regulaciju korita rijeke Joševice, u krugu Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla, Inkubatora Lipnica (RPC Lipnica). Realizacija projekta, čija prezentacija je upriličena danas u zgradi Gradske uprave, će se odvijati u dvije faze (I faza 300m, II faza 600m), čime će u potpunosti biti izvršena regulacija korita kroz zonu RPC Lipnica.

„Kroz podršku aktivnostima Grada Tuzla i RPC Lipnica, projektom MarketMakers, koji je podržan od Vlade Švicarske u iznosu od 250.326,00 KM i Grada Tuzla sa 57.000,00 KM, želi se osigurati zaštita RPC Lipnica u Tuzli. Cilj je očuvanje radnih mjesta u plavnim područjima, uz ambiciju podsticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te privlačenje domaćih i stranih investitora putem kojih se mogu realizovati mogućnosti za širenje poslovne zone i otvaranje novih radnih mjesta“- naveo je na početku današnjeg sastanka Vedran Lakić, rukovodilac Službe za razvoj i poduzetništvo Grada Tuzla.

Govoreći o samoj implementaciji, Muris Nišić, direktor Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla, Inkubatora Lipnica (RPC Lipnica), rekao je da se radi o neuređenom koritu rijeke Joševice, gdje pri nailasku većih voda dolazi do izlijevanja istih, te plavljenja objekata i infrastrukturne mreže, što uzrokuje veliku materijalnu štetu.

„Prva faza podrazumijeva izgradnju korita u najkritičnijem pojasu kod Poslovnog inkubatora, u dužini od cca 300 metara, sa uređenjem ulazne i izlazne građevine kod postojećeg armirano-betonskog mosta. Bit će obuhvaćeni radovi koji podrazumijevaju pripremne radove, zemljane radove, oblaganje korita i ostale radove. U okviru prve faze, pripremni i zemljani radovi će se obaviti na ukupnoj dužini od 900 metara, čime će se obezbijediti projektovani profil i niveleta korita u ukupnoj dužini, što će doprinijeti protoku velikih voda i radova na ostatku korita u dužini od 600 metara. Druga faza projekta podrazumijeva realizaciju aktivnosti oblaganja korita i ostale radove u dužini od preostalih 600 metara, sa uključenim radovima kod izgradnje ulazne i izlazne građevine kod postojećeg armirano-betonskog mosta“ – pojasnio je Muris Nišić, direktor Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla, Inkubatora Lipnica (RPC Lipnica).

Projekat MarketMakers, tokom današnje prezentacije, prisutnima je predstavila Vildana Mandalović, navodeći da je riječ o programu koji podržava zapošljavanje i poduzetništvo.

„Ovaj projekat je vid pružanja podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih“- izjavila je Vildana Mandalović, ispred projekta MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

Nakon prezentacije održana je i diskusija na kojoj su prisustvovali predstavnici MarketMarkersa, Nerde, Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti, Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica i Službe civilne zaštite, poduzetnici iz RPC-a i predstavnici MZ Lipnica, kako bi se upoznali sa aktivnostima koje će se realizovati kao i očekivanim rezultatima nakon završetka projekta.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.