Vanredna sjednica Vlade TK: Budžetskim korisnicima ukinut regres za 2015. godinu

by admin
| 18:35

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija, da u postupku izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu ne planira sredstva za isplatu naknade za godišnji odmor – regres za 2015. godinu za zaposlene kod budžetskih korisnika.

 

Temelj za donošenje ove odluke je član 19. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH u kojem stoji da „Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plaće svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt – poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom“.

– Mi smo ponudili nekoliko varijanti budžetskim korisnicima. Jedna varijanta je da se odbije 5 posto od plate, druga varijanta je ukidanje regresa i da ostatak bude 2-3 posto od plate. Treća varijanta je regres i dvije marke od toplog obroka, a da se plata ne dira. Odlučili smo se za ovu mjeru, jer želimo da napravimo najmanji deficit u posljednjih 8-9 godina, kazao nam je Gutić.

Napominjemo da je Vlada Tuzlanskog kantona proteklu godinu završila sa deficitom – manjkom/gubitkom u iznosu od oko 16,5 miliona KM.

Također u članu 2. Općeg kolektivnog ugovora stoji da je „Kolektivni ugovor obavezujući i važi za sve poslodavce bez obzira na strukturu kapitala, organe uprave i službe za upravu, policiju, javne ustanove i druge pravne subjekte.“

(TI/Bportal.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.