Potpisan ugovor: Pola miliona KM za toplifikaciju dijela Kampusa Univerziteta u Tuzli

by admin
| 12:39

Studenti i profesori na Univerzitetu u Tuzli će već januarska predavanja dočekati u toplim amfiteatrima i učionicama dva objekta u Kampusu.

 

Rezultat je to danas potpisanih Sporazuma o implementaciji projekta „Toplifikacija dijela kompleksa Kampusa – Univerziteta u Tuzli – priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle” kojeg su potpisali ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović i rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović, kao i Ugovora o izvođenju radova i praktičnoj realizaciji pomenutog sporazuma, kojeg je sa ministrom Fehratovićem potpisala direktorica kompanije „Termovent” d.o.o., Živinice Nedžada Radić.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 495.981,05 KM, a firma „Termovent” je odabrana kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke. Priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzle obuhvata vrelovodni priključak, toplinsku podstanicu i dio toplovodne mreže.

„Značaj ove aktivnosti za Univerzitet je ogroman. Praktično mi ovim aktivnostima polako privodimo 100%-tnoj svrsi objekte u Kampusu. Značaj je i veći ako se uzme u obzir da smo u prethodnim vladama imali i po više univerzitetskih profesora na pozicijama ministara, a da je ovaj projekat ostavljan po strani” rekao je rektor Halilović, dodajući da je Univerzitet iz vlastitih sredstava već radio na postepenoj adaptaciji objekata u Kampusu, ali da je podrška Vlade TK za jedan ovakav, kapitalni, projekat bila neophodna.

Kako je definirano Ugovorom 40% vrijednosti ugovora bit će plaćeno avansno nakon zaključenja ugovora i ispostavljanja avansnog računa i dostavljene garancije za uredno izvršenje Ugovora od strane Izvođača, 50% od ukupne ugovorene vrijednosti, u roku od 30 dana od dana puštanja objekta u rad i 10% od ukupne vrijednosti, u roku od 30 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole.

Ministar Fehratović ističe da su novčana sredstva za realizaciju projekta već osigurana, „Premijer je još u svom ekspozeu ovaj projekat stavio među prioritete u radu Vlade, a Ministarstvo je, mogu slobodno reći, u rekordnom roku provelo potrebne procedure i dovelo do današnjeg potpisivanja ova dva dokumenta”.

Ugovorom je predviđeno je da „Termovent” započne sa izvođenjem radova najkasnije sedam dana od dana potpisivanja ovog ugovora, te da ih okonča u roku od šesdeset dana od dana uvođenja u posao.

(Tuzlainfo.ba)

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.