Ljekarska komora TK: Izabrano rukovodstvo, novi mandat Harisu Huseinagiću

by admin
| 6:12

Tokom četverogodišnjeg mandatnog perioda, od 2015. do 2019. godine,  na čelu Ljekarske komore Tuzlanskog kantona biće prof. dr. sc. Haris Huseinagić, dr. med., specijalista interventne radiologije, koji je za ovu funkciju dobio podršku članova Skupštine i prije četiri godine.

Njegove planove o djelovanju stuke ka normiranju rada, kao i viđenju Ljekarske komore Tuzlanskog kantona u zdravstvenom sistemu, podržalo je više od 90% prisutnih ljekara na Izbornoj skupštini održanoj 7. oktobra 2015. godine.

Dr. sc. Edin Jusufović, dr. med., specijalista pulmologije novi je predsjednik Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. On je dobio većinu glasova prisutnih delegata te je drugi kandidat za ovu funkciju, mr. sc. Hidajet Rahimić, dr. med., spec. ginekologije i akušerstva, primarijus, od sada zamjenik predsjednika Skupštine.

Izbornim procesom Komora je dobila nove članove za sve funkcije u tijelima koja su joj neophodna za rad.

Predhodno rukovodstvo se zahvalilo svima koji su dali svoj doprinos da rad najstarije komore ljekara u zemlji bude na visokom nivou, uz očekivanja da pozitivne rezultate ima i novoizabrani saziv ljekara.
U nastavku slijedi pregled novoimenovanih osoba u svaki saziv za period 2015/2019. godine:

SKUPŠTINSKO VIJEĆE

1. Doc.dr. Elvira Konjić, dr. med. prim. – UKC Tuzla – član
2. Amir Arnautalić, dr. med. prim. – UKC Tuzla – član
3. Dr.sc. Zikrija Dostović, dr. med. – UKC Tuzla – član
4. Mr.sc. Maida Kuljanin, dr. med. – UKC Tuzla – član
5. Amila Bećirović, dr. med. – DZ Tuzla – član
6. Dr.sc. Edin Jusufović, dr. med. – DZ Tuzla – predsjednik
7. Dr.sc. Munevera Bećarević, dr. med. prim. – DZ Banovići – član
8. Selma Žunić, dr. med. – DZ Čelić – član
9. Halid Husanović, dr. med. – DZ Doboj Istok – član
10. Jusuf Hodžić, dr. med. – Opća Bolnica Gračanica – član
11. Emir Terzić, dr. med. – DZ Gračanica – član
12. Aron Mulahalilović, dr. med. – DZ Gradačac – član
13. Enes Tokić, dr. med. – Banja „Ilidža“ Gradačac – član
14. Nusret Sinanović, dr. med. prim. – DZ Kalesija – član
15. Ahmet Čavkunović, dr. med. prim. – DZ Kladanj – član
16. Nermin Begić, dr. med. prim. – DZ Lukavac – član
17. Osama Al Salamat, dr. med. – DZ Sapna – član
18. Admir Suljić, dr. med. – DZ Srebrenik – član
19. Nedim Mujanović, dr. med. – DZ Teočak – član
20. Mr.sc. Hidajet Rahimić, dr. med. prim. – DZ Živinice – zamjenik predsjednika
21. Prof. dr. Elmir Čičkušić, dr. med. prim. – Medicinski fakultet – član
22. Džavid Habibović, dr. med. prim. – IZORS Tuzla – član
23. Doc.dr. Nedžad Kadrić, dr. med. – Centar za srce BH – član
24. Mr.sc. Maida Mulić, dr. med. – ZZJZ, MZ, ZZO, KUIP, MŠ – član
25. Kemal Dizdarević, dr. med. – Farmaceutski zastupnici – član
26. Prof.dr. Nizama Salihefendić, dr. med. prim. – Privatna praksa – član
27. Mr.sc. Jasmin Habibović, dr. stom. – Stomatologija u JZU – član
28. Nedim Hadžiefendić, dr. stom. – Stomatologija u priv. praksi – član
29. Semin Šabić, dr. med. prim. – Brčko Distrikt – član
30. Predstavnik – Ministarstvo zdravstva TK

 

NADZORNI ODBOR

1. Nedžada Hukić Suljkanović, dr. med. prim. – predsjednik
2. Dr. sc. Zikrija Dostović, dr. med. – zamjenik predsjednika
3. Mr. sc. Hasan Osmić, dr. med. prim. – član
4. Mr. sc. Maida Mulić, dr. med. – član
5. Mirsada Crnogorčević Pamukčić, dr. med. – član

TUŽITELJ

1. Mr. sc. Rusmir Softić, dr. med. – tužitelj
2. Muamera Mujčinagić Vrabac, dr. med. – zamjenik tužitelja

SUD

1. Prof. dr. Elmir Čičkušić, dr. med. prim. – predsjednik suda
2. Dr. sc. Denis Mršić, dr. med. – zamjenik predsjednika suda
3. Mirsada Baćić, dr. med. – član suda

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

1. Amila Bećirović, dr. med. – predsjednik komisije
2. Mr. sc. Nermina Kravić, dr. med. – zamjenik predsjednika komisije
3. Dr. sc. Mufid Burgić, dr. med. – član komisije
4. Mr. sc. Jasmin Zvorničanin, dr. med. – član komisije
5. Senada Hrnčić, dr. med. – član komisije

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.