UKC Tuzla: Jedini u BiH pružaju usluge iz oblasti endovaskularnih neurointervencija

by admin
| 8:40

Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla je u 2014. i 2015. godini uspostavio program pružanja usluga iz oblasti endovaskularnih neurointervencija kao prvi i do sada jedini ovakve vrste u Bosni i Hercegovini čime je na ovaj način uspješno liječeno preko 100 pacijenata iz Bosne i Hercegovine.

Ove vrste usluga podrazumijevaju koilovanje i stentiranje aneurizmi kao i arteriovenskih malformacija na krvnim sudovima mozga. Realizacija ovog projekta koji je sasvim sigurno jedan od najvažnijih projekata u zdravstvu Bosne i Hercegovine u posljednjih dvadeset godina, rezultat je kontinuiranog napora Klinike za neurohirurgiju koja u kolaboraciji sa Klinikom za radiologiju i Klinikom za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla radi na uspostavljanju kriterija izvrsnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Godine internacionalnih edukacija na prestižnim klinikama Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Francuske realizirane su posredstvom prestižnih internacionalnih fondacija čiji su višegodišnji stipendisti ljekari Klinike za neurohirurgiju (Njemački akademski servis za razmjenu – DAAD, Američko udruženje neurohirurga – AANS kao i Francusko udruženje neurohirurga).

Pružanjem usluga iz oblasti endovaskularnih neurointervencija UKC Tuzla se pozicionirao u regiji među vodeće u ovoj oblasti pružajući pacijentima najsavremeniji način liječenja cerebrovaskularnih bolesti i moždanih udara smanjujući smrtnost i trajni invaliditet ovih pacijenata kao i dužinu i troškove liječenja. Pacijenti sa bolestima krvnih sudova mozga ranije su odlazili u inostranstvo čime je odlazio i novac iz BiH, dok neki pacijenti zbog hitnosti ili finansijskih ograničenja nisu bili u mogućnosti realizovati ovu vrstu liječenja. Na osnovu komparativne analize cijena između naše i ustanova u inostranstvu, evidentno je da su cijene ponuđene od strane UKC Tuzla značajno (često i višestruko) niže, čime su postignute značajne uštede u našem zdravstvenom sistemu. 

Klinika za neurohirurgiju u saradnji sa drugi klinikama UKC Tuzla nastoji primjenjivati savremena dostignuća uz stručno i naučno promoviranje struke i obrazovanje novih kadrova sa zadatkom pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnicima kojima je potrebno neurohirurško liječenje. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu čijeg rada se redovno obrazuju novi naraštaji studenata medicine i visoke zdravstvene škole koji se podučavaju temeljima neurohirurgije, jedne od najkompliciranijih oblasti medicine.

(Tuzlainfo.ba/UKC Tuzla)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.