ERF Tuzla: Obilježen Međunarodni dan socijalnih pedagoga

by admin
| 11:20

Danas su studenti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, odsjeka „Poremećaji u ponašanju“ obilježili 2.oktobar, Međunarodni dan socijalnih pedagoga.

Studenti koji su završili ovaj studijski odsjek su mlađim kolegama predstavili aktivnosti na kojima su učestovali zajedno studenti i profesori, studijske posjete na kojima su boravili studenti ovoga odsjeka, te mogućnosti koje im se pružaju tokom studiranja na ovom odsjeku.

Moramo napomenuti da je  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli  centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa onesposobljenjem / posebnim potrebama / razvojnim teškoćama / teškoćama u komunikaciji / teškoćama u socijalnoj integraciji.

Na ovom fakultetu se 2005. godine oformio odsjek „Poremećaji u ponašanju“, gdje studenti kada završe ovaj studijski odsjek dobivaju zvanje socijalnog pedagoga.

Na ovom studijskom odsjeku studenti usvajaju znanja i praktične vještine za samostalan rad iz oblasti prevencije, detekcije, dijagnostike, opservacije, ranih intervencija i tretmana  djece, mladih kao i odraslih osoba koji su u riziku ili već manifestiraju neke od oblika poremećaja u ponašanju i delinkventnog ponašanja, a u funkciji odgoja, re/socijalizacije, re/habilitacije i socijalne adaptacije i integracije.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.