Vanredni izvještaj CZTK (18 h): Katastrofe u nekoliko općina, nivo vode na HA Modrac raste

by admin
| 18:52
1505 brana
  •  
  •  
  •  
  •  

 

U izvještaju Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona u 18 sati navedeno je:

Vodostaj: 
Na brani HA Modrac u 18,00 sati vodostaj je iznosio je 200,06 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), nivo vodostaja raste za oko 6 cm na sat. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 61,15 m3/s, a preliv preko brane je 3,51 m3/s. Nivo raste oko 6 cm na sat.

Općina Gračanica
Visina vodostaja na rijeci Spreči kod Karanovačkog mosta u 17,00 sati je 553 cm, u odnosu na mjerenje u 15 sati nivo stagnira.

Situacija je katastrofalna. Kiša koja bez prestanka pada od sinoć u 18 sati uzrokovala je porast svih vodotoka, plaveći više desetina pa čak i stotina stambenih, pomoćnih i privrednih objekata.

Osim poplava, aktivirala su se klizišta, ugrožene su desetine stambenih i pomoćnih objekata, odnešena i poplavljena je infrastruktura, svi prilazi prema seoskim naseljima su blokirani. Stalno pristižu pozivi za pomoć, pokrenuta je mehanizacija JP Komus i ostalih subjekata. Grad je veliko jezero, ulice su pune vode, i pospnog materijala. Odnešeno je nekoliko mostova. Dvorana Luke je pod vodom, DD Grin, Jadrina, Variplast, Plastex, Suman, Roading, nekoliko benzinskih pumpi, stadion Bratstva, industrijska zona, tržni centri. Poplavljeno je oko 500 ha poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju. Magistralni put M-4 trenutno je prohodan, mnogo je vode na kolovozu, posipnog materijala raznih nanosa, vozi se samo jednom trakom i samo veća vozila mogu saobraćati.

Snabdijevanje električnom energijom je uredno, voda je u više vodovoda zamućena i nije za piće. Cijela općina je na nogama, ali nivo vode i dalje raste, štete su veće od onih zabilježenih u majskim poplavama.  

Općina Sapna
I u općini Sapna prijavljene su poplave, više pomoćnih objekata je pod vodom. Poplavljena su 4 stambena objekta, poplavljene su podrumske prostorije PS Sapna. Voda u vodovodu u centru nije za piće. Prijavljeno je i nekoliko novih klizišta. Općina Teočak
Lokalni potoci su se izlili, poplavljeno je više pomoćnih objekata. Na putevima se nalaze velike količine naplavljenog materijala. Ekipe komunalnog preduzeća i civilne zaštite su na terenu, čiste se odvodi i prepusti. Građani prijavljuju nova klizišta i stara klizišta koja su se reaktivirala.Općina Doboj Istok
Izlila se rijeka Spreča i lokalni vodotoci. Neposredno ili posredno plavljenjem ugroženo je oko 100 stambenih objekata oštećeno niz mostova, obaloutvrda kao i magistralni, regionalni i lokalne putne komunikacije. Na trenutak došlo je do prekida u prometu na magistralnom putu M4 ali je brzom intervencijom otklonjen neposredni uzrok plavljenja, te je promet ponovno uspostavljen. Na terenu je angažovana građevinska operativa te se vrši otklanjanje uzroka izljevanja vodotoka i stavljanje u promet putnih komunikacija. U jednom trenutku pod vodom se našla i zgrada Općinske uprave Doboj Istok, kao i objekti u njenom okruženju ali je otklanjanjem uzroka omogućeno ponovno vraćanje vode u korito vodotoka te je neposredna opasnost otklonjena. Zadužene službe i pojedinci su na terenu te u saradnji sa građanima i lokalnom zajednicom provode neophodne hitne mjere na uspostavljanju mogućnosti za normalno odvijanje života na cijelom prostoru općine.

Općina Čelić
Općinski načelnik je na prijedlog OŠCZ proglasio stanje prirodne nesreće na području općine Čelić zbog izlijevanja rijeke Šibošnice. Poplavljeno je oko 200 stambenih objekata, izvršena je evakuacija 80 osoba iz 30 objekata. Vršena je i evakuacija stoke. Poplavljeno je oko 15 privrednih objekata, porušeno je nekoliko mostova, poplavljena su dva sportska objekta u naseljima Čelić i Vražići. između ostalog poplavljena je i trafo stanica, pa je grad bio bez struje od sinoć u 2 sata. U prekidu je i telefonski saobraćaj kao i vodosnabdijevanje.Oko 16,00 sati grad je obskrbljen električnom energijom. Pod vodom je oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Lukavac
Nakon obilnih kišnih padavina, na području općine Lukavac izlila se rijeka Turija i lokalni potoci. Situacija je najkritičnija u MZ Orahovica zatim Turija, Lukavac Gornji, Huskići, Hrvati, Modrac, Dobošnica, Gnojnica, Kruševica. Vršena je evakuacija stanovništva i stoke. Rijeka Turija je odnijela i jedan pješački most. U prekidu je regionalni put Lukavac-Banovići u Jaruškama preko kojeg se ne odvija saobraćaj. Brojni lokalni putevi su u prekidu. Cijelg dana ekipe civilne zaštite koordiniraju akcije spašavanja i zajedno sa drugim komunalnim službama i mehanizacijom bore se kako bi zaštitili ljude i materijalna dobra. Obezbijeđen je transport osoba na hemodijalizu i kemoterapiju. Članovi OŠCZ su na terenu, procjenjuje se da je oko 300 stambenih objekata poplavljeno. Dana 06.08.2014.god. održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Općine Lukavac na kojoj je izvršena procjena stanja na području općine uzrokovana obilnim padavinama. Zaduženi su članovi štaba da obiđu teren po rasporedu koji je utvrđen na sjednici uz obavezu da sa članovima štabova MZ utvrde tačan broj poplavljenih objekata i objekata ugroženih klizištima.

Općina Srebrenik 
Sinoć je zabilježen je najviši nivo rijeke Tinje od 420cm. U toku noći rijeke Tinja i Moranjačka poplavile su nekoliko naselja: Lisovići, Luka, Centar, Previle, Podorašje, Tinja Donja, Duboki Potok, Bjelave, Špionica. U toku noći izvršena je i evakuacija stanovnika iz 3 stambena objekta. Izvršena je i evakuacija troje djece iz Delića. Prijavljena su i nova klizišta a najteža situacija je u naseljima Crveno Brdo, gdje je trenutno odsjećeno naselje sa 300 osoba, Memići i u Poptpeću-Blagići gdje je klizište odnijelo i uništilo lokalni put tako da je svaka putna komunikacija sa navedenim naseljima u prekidu do daljnjeg. Ukupno je poplavljeno je 297 stambenih objekata duž korita rijeke i Tinje i 22 pravna lica. Situacija se pogoršava zbog nadolaženja riiječica koje podižu nivo rijeke Tinje. U naselju Dedići jedan stambeni objekat je pred rušenjem. Napajanje el. energijom je upitno.

Općina Gradačac 
Na području općine Gradačac svi lokalni vodotoci na sjevernom dijelu općine su puni, ali nije došlo do izljevanja vode. U naselju Kerep izlile su se četiri rijeke – potoci Zelinjka, Međička, Rajska i Poljanka, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Kerep – Zelinje, u prekidu je i saobraćaj na lokalnom putu za Međiđe, odsječen je prilaz prema zaseoku Karajlić. U prekidu je i saobraćaj na regionalnom putu Gradačac – Ormanica, kao i pravac Gradačac – Srnice Donje – Gračanica.Više objekata je ugroženo i poplavljeno. Alternativni putni pravac za MP Orašje Tuzla ne putni pravac MP Gradačac-Pelagićevo. Više poslovnih objekata je ugroženo, povećana je i količina priliva u akumulaciona jezera Hazna i Vidara.

Općina Tuzla
Gotovo sve mjesne zajednice na području općine Tuzla prijavili su poplave u kojima ima na desetine poplavljenih stambenih i pomoćnih objekata. Izlile su se rijeke Jala sve riječice i potoci a prijave o poplavama su stigle iz: Gornja Tuzla, Simin Han, Lipnica, Solana, Miladije, Crvene Njive, Ljubače, Dobrnja, Brgule, Čaklovići, Sepetari, Mramor, Lipnica, Husino, Šićki Brod, Tušanj, Miladije, Badre, Krojčica, Požarnica Vršani. Ekipe civilne zaštite sa mehanizacijom su na terenu.

Općina Banovići
Najteža situacija je u MZ Pribitkovići u kojoj je bilo poplavljeno nekoliko stambenih objekata. U navedenoj MZ i Seonoj putevi su oštećeni a na mjestima i neprohodni u kojim su se u toku noći aktivirala i klizišta.Prijavljeno je i klizište u Banovići Selu – Kasumovićima.Općina Kladanj
U toku noći došlo je do izljevanja bujičnih potoka koji su poplavili više stambenih, poslovnih objekata i gradskih ulica u MZ Kladanj, Starić i Ravne. U toku je nužna sanacija od sinošnjeg nevremena ( raščišćavanje puteva, čišćenje i isušivanje poplavljenih objekata). Kiša i dalje pada, svi vodotoci su u porastu naročito rijeka Drinjača koja na pojedinim mjestima doseža kritični nivo. Dana 06.08.2014.god. na području općine Kladanj, proglašeno je stanje prirodne nepogode od poplava i klizanja tla.

Općina Kalesija
Poplavljeno više desetina stambenih i privrednih objekata u noći sa utorka na srijedu. Do slanja izvještaja dobili smo 18 zahtjeva za prijavu štete na stmbenim objektima uzrokovanim poplavama. Poplavljena su naselja u mjesnim zajednicama Vukovije Gornje centar naselja, Tojšići naselje Barnjačka Meraja, Rajkovine, Tojšići Centar, Novo Naselje, MZ Rainci Donji naselje Čanići Skakovi ( odsječeni od središta općine), MZ Prnjavor naselje Tubići, Svi vodotoci na području Općine su izašli iz korita i poplavili velike površine poljoprivrednog zemljišta. Najviše problema pričinile su rijeke Gribaja, i Spreča, kao i nihove Pritoke potok Prela, Tavna, Kalesijska Rijeka, Dubnica, Huk, Rainačka Rijeka, Mandura. Visina vodostaja rijeke Spreča u gornjem dijelu, mjerena na vodenom stubu ispod mosta Vis Kalesija iznosila je 300 centimetara. Ostali vodoci su u opadanju i postepeno se vraćaju u svoja korita, u odnosu na proteklu burnu i tešku noć.

Općina Živinice
U noćnim satima 05.08.2014.godine obilne kišne padavine su prouzrokovale porast svih vodotoka na području općine Živinice. Manji vodotoci koji prolaze kroz šumska i brdska područja općine su naročito porasli i poprimili bujičasti karakter te su u naselju Mačkovac poplavili stambene i vikend objekte, a ugroženi su bili i stambeni i infrastrukturni objekti u naseljima mjesnih zajednica kroz koje prolaze ti vodotoci, te je došlo do plavljenja stambenih objekata u MZ Dubrave Donje i Dubrave Gornje, Stara pruga u MZ Rudar, MZ Centar naselje Sjever, MZ Litve, naselje Golubinjak, MZ Oskova naselje Barakovac. Na regionalnom putu Ljubače – Suha, iz pravca Ljubača ispred mosta došlo je do obrušavanja oštećenog dijela puta (iz majskih poplava ). Prestankom kišnih padavina oko 15,30 sati, trenutna situacija je u odnosu na jutarnju i u toku dana do 15,00 sati je znatno povoljnija, a opasnost i dalje postoji od rijeke Spreče i od eventualnih ekstremnih padavina. U pripravnosti se nalaze pripadnici VJ RMU Đurđevik, Službi zaštite i spašavanja, kao i angažovana pravna lica u toku dana. 

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.