Inicijative: Najviše sredstava CZ TK pripada Tuzli, Umihanić predlaže drugačiju raspodjelu

by admin
| 5:02
2607 nacelnici
  •  
  •  
  •  
  •  

Nastavljajući usku saradnju sa načelnicima općina TK Vlada Tuzlanskog kantona održala je još jedan sastanak na kojem je bilo riječi o razvojnim projektima i projektima koji se odnose na izradu strategije razvoja i učešća lokalnih zajednica u tom procesu.

Jedna od tema također su bili projekti koje implementiraju Ujedinjeni narodi preko razvojnog progama UNDP.

„Zahvaljujući UNDP-u ušli smo u proces izrade strategije prema metodologiji koja je usaglašena za sve kantone u BiH. U ovoj strategiji želimo da budu doneseni samo oni projekti koji će biti implementirani. Zapravo, u okviru ove strategije trebala bi biti jasno definisana sredstva koja će se naći u budžetu za implementaciju tih projekata ali i ona sredstva od donatora koja nas očekuju a koja ne možemo dobiti ukoliko ne pripremimo dobru stratešku platformu”, kazao je premijer Tuzlanskog kantona, Bahrija Umihanić.

Predstavnica UNDP BiH, Marina Dimova, u ime Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) podržala je proces kantonalnog razvoja i učešće svih zainteresovanih za razvoj platforme za period 2014.-2020. „Danas želimo posebno istaknuti partnerstvo koje se stvara, interakciju između kantonalnih institucija i svih jedinica lokalne samouprave. Mi ćemo pokušati da zajedno idemo u proces kantonalne strategije koja je, prije svega, regionalna razvojna platforma koja odražava lokalni prioriret – rekla je Dimova ovom prilikom.

Sastanak je bio prilika i za utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava kojima raspolaže Civilna zaštita TK-a. Premijer Umihanić ukazao je na situaciju gdje 68 % ukupne štete otpada na općinu Tuzla. „Htjeli bismo da razmotrimo sa načelnicima, prije svega sa načelnikom Tuzle, da se ovaj procenat koji njima pripada reducira u korist drugih općina, kako bismo ono malo novca koji imamo na raspolaganju ravnopravno podijelili”, kazao je premijer Umihanić, te dodao da su sredstva kojima raspolaže CZ skromna, ali mogla bi biti operativna odmah po utvrđivanju kriterija. Civilna zaštita raspolaže sa 3.100.000 KM. Od toga je već 680.000 raspoređeno općinama tokom trajanja prirodne nesreće. Preostali novac će se koristiti za sanaciju zgrade Soda-so, zapaljene u februarskim protestima.

„Preostali dio od 1.350.000 KM bit će raspoređen općinama prema kriterijima, naglasio je Umihanić. Jasmin Imamović, načelnik Tuzle, u kojoj je preliminarna šteta oko 405 miliona KM, kazao je da se najveći dio štete odnosi na sanaciju padina. – Imali smo više od 100 uništenih kuća i 900 oštećenih. Već imamo dva gotova projekta za sanaciju padina, kako bismo se obratili donatorima.
Sastanku su prisustvovali i Crvenog križa FBiH, koji su načelnicima uručili sredstva prikupljena u humanitarnoj kampanji za pomoć ugroženim građanima u vrijeme prirodne nesreće, poplava i klizišta. Ukupno je donirano 175.000 KM.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.