Ne plaćaju koncesije: Tuzlanskom kantonu se duguje 9,5 milona KM, Rudnik „Kreka“najveći dužnik

by admin
| 6:14
2508 bager
  •  
  •  
  •  
  •  

Prema informaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ukupna dugovanja po osnovu koncesionih naknada prema institucijama Tuzlanskog kantona zaključno sa 31.12.2013. godine iznose 9.5 miliona KM.

Od navednog iznosa 3.6 miliona KM ili 38,22 % je utuženo, odnosno dostavljena je dokumentacija Kantonalnom pravobranilaštvu za pokretanje postupka naplate putem suda, ili je predmet Protokola, a za ostali dio duga vode se aktivnosti za naplatu, odnosno dužnici će biti utuženi ili raskinut ugovor ukoliko nakon preduzetih mjera ne budu izmirili svoja dugovanja.

Od ukupnog dugovanja koncesionara iznos veći od 8 miliona KM ili 86,0 % se odnosi na dugovanja rudnika uglja „Kreka” i “Đurđevik”. Od tog iznosa, 97% ili 7.8 miliona KM odnosi se na dugovanje privrednog društva Rudnici „Kreka” Tuzla.

Rudnici uglja „Đurđevik” duguju više od 353 hiljade KM, ili 4 % od ukupnog dugovanja rudnika uglja. Od ostalih koncesionara „Tuzla – kvarc” participira u ukupnom dugu sa 1% ili u apsolutnom iznosu 122 hilajde KM i cjelokupan iznos je utužen.

Privredno društvo „Tuzla – putevi” učestvuju sa 1% u ukupnom dugu ili u iznosu od 113.526,00 KM i ovaj kompletan dug je utužen. Jedan od većih dužnika u 2013. godini su i Rudnici mrkog uglja „Banovići”, koji sa 31.12.2013. godine ima dospjele obaveze u iznosu od 887.771,00 KM. Sa ovim privrednim društvom u decembru 2013. godine zaključen je Protokol na iznos od 752 hiljada KM, kojim se koncesionar obavezuje da ovaj iznos uplati do 31.1.2014. godine. Potpisivanjem ovog Protokola resorno ministarstvo nije pokrenulo aktiviranje bankovne garancije koja je važila do 31.12.2013. godine.

U prvih šest mjeseci ove godine po osnovu naknade za koncesionare iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva naplaćeno je 1.9 miliona KM što je za 736.712,00 KM ili za 60 % više u odnosu na isti period 2013. godine. Značajan rast povećanja naplate je zbog plaćanja od strane Rudnika „Banovići”.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.