Zaključak konferencije o rastu zaposlenosti: Puna zaposlenost je moguća, čak i u BiH!

by admin
| 12:07
0207 zaposlenost
  •  
  •  
  •  
  •  

Puna zaposlenost je moguća, jedan je od zaključaka sudionika Međunarodne konferencije pod nazivom “Konferencija o rastu zaposlenosti – na putu ka oporavku”, koja je danas održana u Sarajevu u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH i Svjetske akademije umjetnosti i nauke (World Academy of Art and Science).

Ovaj međunarodni skup u glavnom gradu BiH bio je prilika da se još jednom ukaže da nezaposlenost i ekonomska kriza predstavljaju najveće izazove s kojima se čovječanstvo susreće, posebno se fokusirajući na stanje u BiH i regionu nakon katastrofalnih poplava koje su dodatno opteretile aktuelne trendove na tom planu.

Kako je na konferenciji za novinare nakon okončanja međunarodne konferencije istaknuo direktor Svjetske akademije umjetnosti i nauka Garry Jacobs, zapošljavanje u tržišnoj ekonomiji je ekvivalent pravu glasa.

– Bez posla i bez prihoda građanin nema mogućnost da sudjeluje u normalnim društvenim tokovima – kazao je Jacobs, potcrtavajući da je istraživanje koje je Svjetska akademija provela, a koje se odnosilo na posljednjih 100 godina privrednog rasta, pokazalo da je puna zaposlenost moguća, uključujući i BiH.

U osvrtu na situaciju u BiH, Jacobs je ukazao na brojne prilike za porast broja zaposlenih u sektoru usluga, informacionih tehnologija, te poljoprivrednom i industrijskom sektoru uz, istovremeno, uklanjanje prepreka koje stoje na tom putu. 

Mišljenja je da pitanje s kojim se BiH susreće jeste -kako te prilike staviti u funkciju općeg dobra i napretka.

– Uvjet za to jeste da postoji politička volja i odlučnost, te podrška stanovništva tom procesu – precizirao je Jacobs, podsjećajući na izuzetnu posvećenost organizatora konferencije rješavanju tog pitanja.

Naglasio je da je na tom putu u BiH neophodno otkloniti brojne prepreke – olakšati poslovanje preduzećima, jačati komunikaciju i što je naročito značajno, poboljšati obrazovni sistem na svim nivoima, što je temeljni preduvjet za ostvarivanje višeg nivoa zaposlenosti i rast proizvodnje, te rast standarda.

Na važnost sistema obrazovanja za ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta ukazao je i počasni predsjednik Svjetske akademije umjetnosti i nauka, akademik Ivo Šlaus i u tom kontekstu istaknuo značaj ljudskog kapitala kao najdragocjenijeg resursa svake zemlje.

– Potpuno sam uvjeren da upravo odavde, iz ove sredine, iz Sarajeva i iz BiH može krenuti val koji sve nedostatke može okrenuti u prednosti – poručio je Šlaus.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija izrazio je uvjerenje da je moguće obnovu nakon prirodne nesreće koja je pogodila BiH preokrenuti i načiniti obnovom zemlje u istinskom smislu, pri čemu preferira jedan potpuno novi pristup i hrabriji odnos prema ekonomskim reformama.
 
Kako je kazao, u srcu novog vremena nije više ni rad, ni sirovina, ni kapital, nego je to ljudsko znanje, navodeći da danas na svjetskom tržištu kapitala četiri do pet triliona dolara “traži” gdje da bude investirano.

Lagumdžija, stoga, ističe da će se te investicije uložiti tamo gdje ima dovoljno znanja, umješnosti i  inicijativnosti, ocijenivši “da novac nije problem, ako imamo prave ljude i zato je fokus konferencije bio na obrazovnom sistemu i inicijativi mladih ljudi”.

Prenoseći dojmove s konferencije, Lagumdžija je kazao da su njeni sudionici izrazili optimizam u pogledu ostvarivanja spomenutih ciljeva, uključujući i stvaranje zakonskog okvira koji će osigurati bolje uvjete poslovanja i poslovnog okruženja.            

Po njegovim riječima, dogovoreno je da svi ljudi koji su sudjelovali na konferenciji pod okriljem domaćih akademskih institucija i Svjetske akademije umjetnosti i nauka naprave jednu mrežu ljudi koja će na ovome što je danas započeto raditi u narednom periodu.
 
Odgovarajući na novinarski upit u vezi s  usklađivanjem sistema obrazovanja s potrebama tržišta rada, Lagumdžija, Šlaus i Jacobs su potcrtali da se na tom planu dešavaju brze promjene, te da će ubuduće sve značajniji udio imati tzv. online obrazovanje, kako bi ljudi bili u prilici što brže i kvalitetnije steći temeljna znanja, ali i vještine neophodne za rad.

Konstatirali su da je na tom planu potrebno brzo djelovati i ne čekati spore birokratske procedure, nego stvarati “centre izvrsnosti” kako bi se što prije uhvatio korak sa globalnim trendovima u procesu obrazovanja.

Međunarodna konferencija okupila je u Sarajevu brojne istaknute ličnosti iz svijeta nauke i biznisa, kao i domaće i međunarodne zvaničnike, a održana je uz potporu švicarskog programa zapošljavanja Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.