Razvojna banka FBiH: Krediti za obrt i srodna sredstva nastradala u poplavama i klizištima

by admin
| 7:50
2506 razvojna-banka fbih1
  •  
  •  
  •  
  •  

Svi privredni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona koji su pretrpjeli štete tokom nedavne elementarne nepogode i koji ispunjavaju uslove mogu aplicirati za kreditna sredstva u svrhu sanacije šteta i očuvanja radnih mjesta.
Skupština Razvojne banke Federacije BiH donijela je Odluku o formiranju kreditne linije za tekuća sredstva za finansiranje pravnih lica i fizičkih lica (obrt i srodne djelatnosti) u poplavljenim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Uslovi pod kojim se vrši kreditiranje je otplatni rok od 3 godine, grace period od 6 mjeseci u koji je (uključen u rok otplate) i fiksna kamatna stopa od 2 % na godišnjem nivou. Ovo je rezultat sagledavanja situacije u FBiH nastale usljed prirodne nesreće (poplava, klizišta) i velike materijalne štete koje imaju ili će imati pravna i fizička lica sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kreditna sredstva mogu se koristiti za finansiranje tekućih sredstava pravnih i fizičkih lica (obrt i srodne djelatnosti) u poplavljenim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.
Za više informacija o mogućnostima i načinima apliciranja potrebno je kontaktirati Razvojnu banku Federacije BiH putem telefona 033 724 900 i e-mail-a info@rbfbih.ba.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.