UKC Tuzla: Urađeno više od 30 aneurizmi, troškovi tri puta manji nego u inostranstvu

by admin
| 15:53
2006 ukc tuzla
  •  
  •  
  •  
  •  

Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, danas, je održana konferencija za medije na temu “Endovaskularni tretman aneurizmi u UKC Tuzla”. Konferencija je organizovana u cilju prezentacije rezultata o broju obavljenih interventnih procedura. Ljekarski tim Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je jedini u BiH koji samostalno izvodi ove vrste procedura.

U posljednjih šest mjeseci urađeno je više od 30 aneurizmi kod 25 pacijenata i svi ti pacijenti su tretirani bez ikakve pomoći i supervizije ljekara iz drugih zdravstvenih ustanova. 
U nazad par godina, za liječenje endovaskularnih aneurizmi, pacijenti su bili primorani ići u regionalne medicinske centre ili dalje u inostranstvo, pri čemu su se izlagali ne samo značajnim materijalnim troškovima, nego i rizicima transporta (u pitanju su teško oboljeli pacijenti sa krvarenjem u mozgu).

To je bio i osnovni motiv ljekarima JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, da prije šest mjeseci, ponovo krenu sa primjenom endovaskularnog liječenja ovih oboljenja. Prema riječima direktora Univerzitetskog kliničkod centra Tuzla, doc. dr. Nešada Hotića, sa projektom primjene endovaskularnog tretmana aneurizmi u UKC Tuzla krenulo se prije godinu dana, nakon uspostavljanja odgovarajućih uslova, opreme i edukacije kadra, što je u šest mjeseci rezultiralo sa 25 urađenih pacijenata.

“ Univerzitetski klinički centar Tuzla želi biti liderom u brizi o zdravlju građana, ali i prepoznat u liječenju, edukaciji i inovacijama. Mi pokušavamo te ciljeve i ispuniti, možda nekada idemo bržim ili sporijim intenzitetom, ali konstantno idemo naprijed. Ovom prilikom, želim istaći da je u ovoj ustanovi, 90-tih godina, rađeno oko 35 do 50% usluga koje su vršene na prostoru bivše Jugoslavije, dok u 2014. godini radimo 90 do 95% dijagnostičkih i terapijskih procedura koje se sprovode na prostoru bivše države”, rekao je doc.dr. Hotić.

Na konferenciji za novinare rečeno je da je aneurizma ekstremno i opasno proširenje krvnog suda koje se još naziva i „bombom u tijelu“. Obično nije praćena tegobama, pritajena je, ali svakog trena može pući i predstavljati uzrok velike stope smrtnosti. Aneurizme se mogu javiti bilo gdje, no najčešće se degenerativne promjene dešavaju u mozgu (intrakranijalne aneurizme), trbuhu i karlici. Statistički, prosječan potencijalni pacijent sa aneurizmom ima oko 40 godina života. Do sada je jedina opcija liječenja u BiH bila mikrohirurška operacija aneurizme. Početkom ove decenije su izašli definitivni rezultati multicentrične ISAT studije koja je jasno pokazala superiornost endovaskularnog liječenja intrakrnaijalnih aneurizmi. O ovome, ali i o stručnosti tima koji izvodi endovaskularne procedure u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na konferenciji je govorio prof.dr. Haris Huseinagić, načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla.

Koje su vrste i koliko su česte intrakranijalne aneurizme, kao i koliki je značaj njihovog preveniranja, pojasnio je doc. dr. Mirza Moranjkić, specijalista Klinike za neurohirurgiju UKC Tuzla. “Treba razlikovati dvije skupine pacijenata sa intrakranijalnim aneurizmama, jedni su sa napuknutim zidom krvnog suda, tj. ruptuiranim aneurizmama i drugu skupinu čine pacijenti kod kojih su akcidentalne aneurizme slučajno detektovane. Ruptuirane aneurizme se najčešće manifestiraju subaraahnoidnom hemoragijom, odnosno krvarenjem u prostoru koji okružuje mozak, i njihova učestalost je oko 10 slučajeva na 100.000 stanovnika, što je za Tuzlanski kanton, koji broji više od 500.000 stanovnika oko 50 ruptuiranih aneurizmi. Dok su druga skupina pacijenati kod kojih su aneurizme otkrivene prilikom obrade zbog drugih smetnji, kao što je npr. ozljeda glave i upravo ti pacijenti predstavljaju kandidate za proceduru koilovanja sa ciljem prevencije potencijalno smrtonostog krvarenja”, kaže doc.dr. Mirza Moranjkić.

Novinarima se obratio i dipl.med. tehničar Mirza Jahić, pomoćnik direktora za sestrinstvo koji je direktno bio involviran u endovaskularne dijagnostičke procedure . „Ovdje se radi u multidisciplinarnom timu u koji su uključeni ljekari sa nekoliko klinika uključujući i medicinske sestre i tehničare različitih profila i bez takvog tima ne bi bilo moguće ostvariti pomenute rezultate“, rekao je Mirza Jahić.

Na konferenciji za novinare istaknuto je i da se osim pacijenata iz Tuzlanskog kantona, na ovaj način liječe i pacijenti iz drugih kantona, a prioritet u liječenju se određuje isključivo na osnovu medicinske indikacije, uzimajući u obzir prisustvo krvarenja, dob i morfologiju aneurizme ili AV malformacije. Takođe, istaknuto je i da

Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BiH vrši finansiranje troškova materijala, čije cijene najznačajnije utiču na cijenu ukupne procedure i same intervencije. Prosječni troškovi procedure u JZU UKC Tuzla su 2 do 3 puta manji u odnosu na troškove iste procedure u inostranim klinikama gdje cjene dosežu i do 100.000 KM.

Tekst i foto: UKC Tuzla

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.