Mjere štednje Vlade TK:Ukida se položajni dodatak, jubilarne nagrade, smanjuju isplate komisijama i odborima…

by admin
| 5:41
0706 stednja
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona na na prvoj vanrednoj sjednici donijela je Zaključak o mjerama štednje za 2014. godinu. Mjere će biti primjenjivane u periodu od 1. maja do kraja ove godine.

Cilj je ublažavanje hronične nelikvidnosti i omogućavanje izvršavanja osnovnih funkcija Tuzlanskog kantona.

Jedna od mjera je ukidanje mogućnosti korištenja službenih vozila izvan radnog vremena za rukovodioce svih kantonalnih organa i službi.Također će biti sagledano stanje voznog parka svih kantonalnih organa uprave i službi kako bi se postiglo što racionalnije korištenje službenih automobila.Službena putovanja rukovodilaca i drugih uposlenika bit će svedena na optimalnu i neophodnu mjeru te korigovana visina dnevnica za službena putovanja u BiH na 10,00 KM, što predstavlja umanjenje postojećih dnevnica za 60%.

U okviru mjera štednje za 2014. je i umanjenje za najmanje 20% ukupne troškove službenih mobitela a poseban tim će analizirati korištenje službenih mobitela u cilju smanjenja broja korisnika i visine odobrenih limita po pojedinim korisnicima. Također će fiksni telefonski priključci biti ograničeni samo na pozivno područja Tuzlanskog kantona (035).

Mjerama štednje predviđen je prekid obračuna i isplate dijela plaće koji je po posebnim odlukama utvrđen kao položajni dodatak za funkcionere, rukovodioce i rukovodeće državne službenike, kao i rukovodioce i uposlenike drugih kantonalnih organa i insitucija za 50%. Preporuka je da se preostalih 50% dobrovoljno izdvoji u Fond solidarnosti.

Naknade po osnovu jubilarnih nagrada, u skladu sa važećim propisima, neće se planirati i isplaćivati za zaposlene kod budžetskih korisnika sve dok Budžet Tuzlanskog kantona posluje sa deficitom, stoji u donesenom Zaključku.

Mjerama štednje predviđeno je umanjenje od 50% naknada svim članovima komisija i radnih tijela, uključujući i Kantonalni štab civilne zaštite, koje obrazuju Vlada Tuzlanskog kantona, kantonalna ministarstva i samostalne uprave i upravne organizacije.

Također će za 50% biti umanjeni troškovi reprezentacije kod svih kantonalnih organa, službi i institucija.

Predviđeno je i da se utvrde najviši iznosi naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i drugih organa u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama i direkcijama koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, u visini do 120,00 KM za predsjednika i 100,00 KM za članove. Istovremeno, navedeno je u Zaključku, resorna ministarstva će sagledati mogućnost i pokrenuti proceduru za smanjenje broja članova upravnih i nadzornih odbora gdje za to postoje zakonske mogućnosti.

(TI)

 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.