Zajedničko djelovanje: Prevencija odustajanja romske djece od obrazovanja

by admin
| 5:24
0705 romi-skola
  •  
  •  
  •  
  •  

Općina Tuzla, Centar za socijalni rad Tuzla, Policijska stanica Tuzla i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla, potpisali su Sporazum o osnivanju Međusektorske komisije za rad na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčice.

U dokumentu je navedeno da je Bosna i Hercegovina 2004. godine donijela Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH. Ovim Planom se Romima, kao najbrojnijoj nacionalnoj manjini u BiH, omogućava formalna jednakost u pristupu pravu na obrazovanje. Na sjednici Vijeća ministatra BiH, 14. jula 2010., definirana su četiri cilja i 47 mjera kako bi romska djeca imala ravnopravan položaj u dostupnosti kvalitetnom obrazovanju.

Zajedničko djelovanje Međusektorske komisije u Tuzli će se zasnivati na kontinuiranoj saradnji u promoviranju važnosti osnovnog obrazovanja u romskim zajednicama, te osiguravanju redovnog i sistematskog prikupljanja podataka o obuhvaćenosti romske djece u osnovnim školama. Bit će promovirano veće učešće roditelja djece romske nacionalnosti u radu organa škole, kao i provođenje zajedničkih akcija i inicijativa za unapređenje obrazovanja romske djece. Predviđeno je donošenje pisanog Protokola o postupanju u slučajevima da djeca napuste osnovno obrazovanje. Planira se razvoj i pokretanje inicijative za usvajanje Akcionog plana za obrazovanje romske djece na području Tuzlanskog kantona.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.