Komunalac Tuzla: Od danas organizovano odvoženje krupnog otpada

by admin
| 14:00
0404 proljetno ciscenje
  •  
  •  
  •  
  •  

Proljetna akcija odvoza krupnog i kabastog otpada, koju organizuje JKP „Komunalac“ Tuzla počinje danas i trajat će do 27. aprila.

Otpad će se odvoziti u vremenu od 8 do 14 sati, za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza smeća.

Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i drugu vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpad.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.