UKC Tuzla: Znanje sticali u Njemačkoj, jedini u BiH liječe krvne sudove mozga

by admin
| 13:51
1804 ukc tz
  •  
  •  
  •  
  •  

U Univerzitetskom Kliničkom centru Tuzla pokrenut je projekat endovaskularnog liječenja cerebrovaskularnih bolesti. One se u Bosni i Hercegovini liječe konzervativno i otvorenim operativnim tehnikama.

Do nedavno je određen broj indiciranih slučajeva upućivan u inostranstvo radi endovaskularnog liječenja, čija cijena je iznosila između 20.000 i 50.000 KM. Obzirom na svjetske podatke o porastu udjela endovaskularnih tehnika u liječenju cerebrovaskularnih bolesti, očekivati je i u BiH porast broja pacijenata kod kojih je indiciran ovakav način liječenja.

Uz pomoć etabliranih stručnjaka iz inozemstva, te podršku uprave ustanove, neurohirurzi iz Klinike za neurohirurgiju UKC-a Tuzla su uz saradnju sa interventnim radiolozima iz iste ustanove započeli liječenje incidentalno otkrivenih i ruptuiranih aneurizmi, AV malformacija mozga i suženja karotidnih arterija endovaskularnim putem.

Ljekari koji su involvirani u projekat su edukaciju sticali u eminentnim neurovaskualrnim centrima, sa naglaskom na Kliniku za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu (Njemačka).

U posljednja 3-4 mjeseca je na ovaj način u našoj ustanovi uspješno liječeno 15-tak pacijenata sa ruptuiranim i neruptuiranim moždanim aneurizmama, AV malformacijama mozga i suženjima karotidnih artrija.

Osim pacijenata iz Tuzlanskog kantona, na ovaj način se liječe i pacijenti uz drugih kantona.

“Vrata ustanove su otvorena za pacijente iz svih kantona Federacije, a prioritet u liječenju se određuje isključivo na osnovu medicinske indikacije (uzimajući u obzir prisustvo krvarenja, dob i morfologiju aneurizme ili AV malformacije), na ljekarskom konziliju Klinike za neurohirgiju”, ističe Mirsad Hodžić,
načelnik Klinike za neurohirurgiju JZU UKC Tuzla i dodaje da su dosadašnji rezultati liječenja više nego afirmativni.

“Imali smo izrazito nizak postotak mortaliteta i morbiditeta kod stanja tipa subarahnoidane hemoragije, koja su inače vezana sa relativno velikim mortalitetom”, kaže dr. Hodžić.

Cerebrovaskularne bolesti predstavljaju uzrok smrti u oko 5,5 milijuna ljudi u svijetu, a od toga blizu 1,5 milijun u Evropi. U 1990. godini nalazile su se na drugom mjestu iza ishemičnih bolesti srca među 15 najčešćih uzroka smrti, a projekcije za 2020. godinu govore da će ove dvije skupine i dalje biti vodeći uzrok smrti u svijetu. Incidenca cerebrovaskularnih bolesti u Evropi se kreće od 2 do 4 promila, u nekim zemljama i do 8, a smrtnost od oko 25%. I pored dijagnostičkih i terapeutskih napredaka, danas je cerebrovaskularni insult bolest na trećem mjestu uzroka smrtnosti u svijetu , a na drugom mjestu uzroka invaliditeta. CVB se liječe konzervativno ili operativno. Sve veća alternativa operativnom načinu liječenja su endovaskularne tehnike.

U liječenju oboljenja krvnih sudova mozga “state-of-the-art” tehnikama, u bosansko-hercegovačkim klinikama, učestvuje i Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BIH finansirajući troškove materijala, čije cijene najznačajnije utiču na cijenu ukupne procedure i same intervencije.

Na taj način se sprječava odliv značajnih sredstava u inozemne klinike, jer cijena endovaskularnih procedura u inozemstvu doseže i do 100.000 KM, a i u isto vrijeme se promovira razvoj vrhunskih programa u domaćim ustanovama.

(tuzlainfo/UKC TZ)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.