ZZOTK: Omogućeno pravo na zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima i u inostranstvu

by admin
| 8:50
2307 zavod
  •  
  •  
  •  
  •  

Od 22. febraura .2014. godine u Tuzlanskom kantonu je u primjeni Uputstvo o korištenju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu.

Kako iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještavaju osiguranike, u upustvu se navodi da prije odlaska u drugu državu osigurano lice treba da pribavi odgovarajuću potvrdu o korištenju zdravstvene zaštite u inostranstvu na osnovu koje će moći koristiti zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima.

Zahtjev za izdavanje potvrde odnosno odgovarajući dvojezični obrazac se podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica najkasnije sedam dana prije odlaska u inostranstvo, uz dokaz o zdravstvenom stanju osiguranog lica, odnosno uz obrazac „Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica“ kojeg izdaje porodični ljekar.

Osiguranom licu čije je zdravstveno stanje ocjenjeno kao stabilno (sposoban za putovanje) izdaje se potvrda odnosno dvojezični obrazac. 
Potvrda se može izdati na period ne duži od 30 dana u toku jedne kalendarske godine. To znači da se u toku jedne kalendarske godine može izdati više potvrda, s tim da ukupan period na koji su potvrde izdate ne može biti duži od 30 dana. 
U slučaju potrebe za korištenjem zdravstvene zaštite u hitnom slučaju,  osigurano lice se javlja nadležnom nosiocu zdravstvenog osiguranja u zemlji boravka, koji će mu na osnovu potvrde izdati dokument koji omogućava korištenje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima.

U slučaju da je osigurano lice radi hitnog slučaja smješteno na bolničko liječenje, osigurano lice ili član porodice osiguranog lica o tome u što kraćem roku obavještava Odsjek za ino osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zbog daljeg praćenja zdravstvenog stanje i ocjenjivanja potrebe povratka (prevoza) u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Tuzlanski kanton.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.