ZZOTK: Rok za uplatu premije osiguranja produžen do kraja maja

by admin
| 20:03
0101 zzotk
  •  
  •  
  •  
  •  

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona produžio je rok za uplatu premije osiguranja za 2014. godinu do 31.05.2014. godine.
Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
1549212004491027, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2014. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2014. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. maja 2014. godine.

Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2014. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 31.05.2014. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Rok važenja premije osiguranja za 2013. godinu prestaje važiti zaključno sa 31.03.2014. godine.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.