Univerzitet u Tuzli: Pritiscima i terorom nasilno nam uzimaju zgradu „Doma armije“

by admin
| 14:26
2903 untz
  •  
  •  
  •  
  •  

U Rektoratu Univerziteta u Tuzli održana je press konferencija na kojoj se govorilo o pitanju prava korištenja prostora Doma armije Federacije BiH.

– Univerzitet se već duži period nosi sa različitim vrstama pritisaka – političkih i pravnih, koji dolaze od različitih struktura. Pritisci – dodao je on – dolaze od opštinskog i kantonalnog nivoa, a u posljednje vrijeme i od federalnog nivoa.

Naime, Odlukom Vlade Federacije BiH od 19.10.2005.godine ovaj je objekat dodijeljen na korištenje Univerzitetu. U prostorijama Doma armije Federacije BiH tri fakulteta izvode naučno-nastavne djelatnosti: Akademija dramskih umjetnosti, Farmaceutski fakultet i Filozofski fakultet. U istom objektu su smješteni Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, Tehnička služba kao i centralni magacin Univerziteta.

Međutim, Odlukom Vlade Federacije BiH od 16.01.2013.godine na inicijativu Vlade TK, predmetna nekretnina nad kojom je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane, dodijeljeno je na korištenje Tuzlanskom kantonu za potrebe Opštinskog suda u Tuzli. Na inicijativu Fakulteta kao i organa Univerziteta, Vlada TK je donijela zaključak da se neće vršiti iseljavanje iz predmetnog objekta dok se Univerzitetu ne osigura zamjenski prostor približno iste površine i najmanje istog kvaliteta kao i predmetni objekat. 

I pored tako preuzete obaveze Vlade TK, Opštinski sud u Tuzli je putem različitih organa na nivou TK počeo vršiti pritisak radi iseljavanja iz objekta i predaje u posjed Opštinskom sudu pozivajući se na uknjižbu Suda u Tuzli sa pravom korištenja nad predmetnim objektom, rečeno je na press konferenciji. 

U međuvremenu, Kantonalno pravobranilaštvo TK, 31. oktobra 2013. godine podnijelo je tužbu Opštinskom sudu u Tuzli za iseljenje i predaju u posjed objekta Opštinskom sudu u Tuzli. Shodno tome, Univerzitet je podnio podnesak zemiljšnom-knjižnom uredu Opštinskog suda u Tuzli kojim je osporavao izvršenu uknjižbu u korist Suda. Na Rješenje zemljišno-knjižnog ureda Univerzitet je podnio žalbu Kantonalnom sudu u Tuzli 27.12.2013. godine, te do danas nije donesena odluka Suda po žalbi. 

U cilju prevazilaženja nastalog problema, ali i u cilju nesmetanog izvođenja naučno-nastavanog procesa u ovom objektu, Univerzitet je pristao na mirno rješavanje spora. 

– Nažalost ti su razgovori završeni neuspješno. Komisija koji su sačinjavali prof.dr. Bego Omerčević, dekan Filozofskog fakulteta, prof.dr. Vlado Kerošević, dekan Akademije dramskih umjetnosti, prof.dr. Lejla Begić, dekanesa Farmaceutskog fakulteta i Jasmina Berbić, generalni sekretar Univerziteta u Tuzli, nakon brojnih razgovora sa komisijom Vlade TK, nije došlo do dogovora oko zamjenskog prostora za pomenute fakultete, iako je Vlada TK kazala u svojoj odluci da neće vršiti nikakav pritisak za iseljenje sve dotle dok se ne obezbijedi odgovarajući zamjenski objekat.
 Nuđene su nam podrumske prostorije do prostora gdje se prodaje kineska roba, što je u potpunosti neprihvatljivo za Univerzitet. Pomenuta komisija je napisala izvještaj na osnovu kojeg je Senat Univerziteta donio zaključak kojim se usvaja informacija radne grupe za korištenje prostora Doma armije Federacije BiH, i obustavlja se daljni rad radne grupe imenovane od strane Senata, dok se ne stvore uslovi za nastavak pregovora, odnosno do konačne odluke Suda po ovom pitanju – rekao je rektor Halilović. 

Prema njegovim riječima, prije nego je na Senatu donesena takva odluka, Vlada Federacije je zahtijevala od Kantonalnog pravobranilaštva da pokrene tužbu protiv Univerziteta u Tuzli za iseljenje iz Doma armije Federacije BiH. 

– Mi smo i poslije toga nastavili razgovore sa tadašnjom Vladom, i sa predsjednikom Suda, kao i načelnikom Imamovićem, međutim, do konačnog dogovora se nije moglo doći. U zadnje vrijeme imamo ponovo dodatne pritiske koje sam ranije pomenuo, oni su puni nepreciznosti, neodređenosti, najblaže rečeno loših formulacija i netačnih. Ovim putem želimo da obavijestimo javnost o pritiscima i teroru koji se vrše nad Univerzitetom za nasilno oduzimanje prostora Doma armije Federacije BiH. Taj Dom spada u kategoriju državne imovine, on je samo privremeno bio raspoređen Univerzitetu i sada je donešena nezakonita odluka o davanju tog prostora Opštinskom sudu Tuzla. Federalna Vlada za donošenje takve odluke nije pribavila osnovni dokument, a to je saglasnost komisije za državnu imovinu o tome da se taj objekat predaje nekom drugom za upotrebu, a ne Univerzitetu. Ni za jednu od tih odluka Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije BiH, Univerzitet u Tuzli nije znao, nisu raskinuti nikakvi ugovori koji su uspostavljeni, tako da je na djelu jedna tortura i neviđeni pritisak za nezakonito preuzimanje Doma armije. Odluka Senata je da se po tom pitanju više ništa ne rješava, dok se ne donese pravosnažna presuda u sudskom postupku – istakao je rektor Halilović. 

(TI/untz)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.