GiKiL: Katar i UAE zainteresovani za fabriku za mješanje đubriva

by admin
| 9:40
2603 gikil
  •  
  •  
  •  
  •  

Udruženje za hemiju i nemetale Kantonalne privredne komore Tuzla, u prostorijama “GIKIL-a” Lukavac upriličilo je redovnu sjednicu Odbora Udruženja. Po već ustaljenoj i na najbolji način, od privrednika članova ovog komorskog Udruženja, prihvaćenoj praksi, predstavljena je u najkraćim crtama firma domaćin sastanka. O razvojnim projektima “GIKIL-a” govorio je Zuhdija Aganović direktor za investicije i razvoj.

Prema njegovim riječima radi se o projektima koji su planirani načelno od prošle godine sa konačnom realizacijom u ovoj godini, misleći na projekte proširenja kapaciteta fabrike “AMK” i projekte nove fabrike “MPK”, za miješanje đubriva.

“Sve ove projekte koje smo razradili na svim nivoima, od početne faze do konačne realizacije, kandidirali smo Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u kojoj su pristigli određeni konkursi stranih firmi, konkretno iz Katara i iz UAE, zainteresovanih za njihovu realizaciju. U prvom našem projektu se radi o potrebnih 9 miliona dolara za ulaganje a sa kojima bi dobili povećanje kapaciteta fabrike za 2000 tona što bi u velikoj mjeri uticalo na isplativost rada postrojenja. Drugi projekat, nova fabrika za proizvodnju MPK đubriva koja bi bila jedini ovakav proizvođač u Bosni i Hercegovini, baš kao što je i naša “Azotara” jedini proizvođač mineralnih đubriva u našoj zemlji. U velikoj bi to mjeri uticalo na ukupno profitabilnost “GiKiL-a”, imajući u vidu  stalne fluktuacije u radu sa koksom i nus proizvodima. Očekujemo da će radovi u fabrici “AMK” biti završeni do kraja ove godine, a krajem jeseni se očekuje i realizacija svih aktivnosti vezanih za dobijanje kredita a onda se, u vezi sa naručivanjem i dobijanjem glavnih uređaja, može realizacija projekta očekivati u periodu od osam do deset mjeseci”, izjavio je direktor Zuhdija Aganović.

Enver Kamberović iz Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je na ovom skupu imao centralno izlaganje na temu “Prikaz mineralnih resursa Tuzlanskog kantona”. Kako je istakao Enver Kamberović, riječ je samo o jednom malom prikazu jedne veoma komplekse teme i oblasti, široke i obimne materije što resursi i rezerve mineralnih sirovina zaista i jesu. Osnova su, kako je istakao Kamberović, u svakom slučaju energetske mineralne sirovine. Tu se misli na lignit, mrki ugalj i u jednom dijelu kameni ugalj.

Što se tiče energetskih sirovina, istakao je u izlaganju, one su uglavnom u formi rezerve, znači, dokazane su i rezerve i kvalitet. Kategorija resursa predstavlja nešto drugo, predstavlja opšte bogatstvo i to je spekulativna kategorija koja se nalazi u prirodi, u neizmijenjenom stanju i može se, ali ne mora koristiti. Što se tiče energetskih sirovina, one su u formi rezervi, što znači da su dokazane i rezerve i kvalitet, zaključio je Enver Kamberović. Informacije o održavanju poslovnog susreta na temu “Održavanje kvaliteta voda u komunalnoj privredi, industriji i hotelijerstvu”,  a na koju će uvodnu prezentaciju imati predstavnik Mösslein Wassertechnik GmbH, članovima odbora je prezentovao Esad Arnautović sekretar Udruženja za hemiju i nemetale Kantonalne privredne komore Tuzla.

“Kantonalna privredna komora Tuzla u okviru svog Programa rada za 2014. godinu a putem granskih udruženja, planira obraditi određene teme koje su vezane za određene događaje. Konkretno, perod je kada se obilježava i Svjetski dan voda, pa je s tim u vezi planirano početkom aprila, iako se ovaj dan obilježava u martu, organizovanje poslovnog skupa sa međunarodnim učešćem. Biće vezan za tretman voda, kako u industriji, tako i u komunalnoj privrede te hotelijerstvu. Kada kažem da će ovdje biti stranog učešća, prije svega mislim na dolazak predstavnika svjetski poznate firme Mösslein Wassertechnik GmbH, jedne od vodećih firmi iz ove oblasti u Jugoistočnoj Evropi. Poznati su po najboljim tehnologijama i uslugama za pomenuto sektore. Biće to jedinstvena prilika da predstavnici firmi iz oblasti hemije, komunalne privede, hotelijerstva, dobiju najnovija saznanja, razmijene iskustva uspostave nove kontakte”, zaključio je sekretar Arnautović.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.