Primarna selekcija otpada: U okviru projekta edukovano 20.000 učesnika u Tuzli i Užicu

by admin
| 7:20
1803 Tuzla - Uzice
  •  
  •  
  •  
  •  

Najvažnija dostignuća, rezultati i efekti projekta “Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina, su prezentirani na završnoj konferenciji projekta.

Realizacija projekta bila je usmjerena na uspostavljanje infrastrukturnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta za primarnu selekciju otpada u školama, na teritoriji općina Užice i Tuzla. Postavljanjem kanti za razvrstavanje četiri vrste otpada (PET, aluminijumske konzerve, papir i ostali otpad) pružena je prilika đacima da budu odgovorni i da postojeća znanja praktično primjene. Razvrstane sirovine u školama preuzimala su dva komunalna preduzeća, koja su te sirovine upućivali na dalju reciklažu.

“ Projekat je učio djecu i mlade ljude kako otpad utiče na njihove živote i okruženje, i predstavlja vrlo dobar primjer kako nastojanje u smanjenju otpada može uštedjeti novac i zaštiti prirodne resurse istovremeno. Osim toga, takve aktivnosti mogu čak i generirati dodatna sredstva za školska odjeljenja i grupe. Ovaj Prekogranični program će nastaviti da podržava i podstiče socijalni i ekonomski razvoj lokalnih zajednica, i da ih ohrabruje u njihovim nastojanjima da pruže bolju budućnost za dobrobit svojih građana”,izjavila je Natalia Dianiskova, šef Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH.

U okviru tehničkog dijela nabavljena su potrebna vozila, kontejneri i kante za odvajanje sekundarnih sirovina. Projekat je imao i informativno-edukativni dio koji je bio usmjeren na podizanje svijesti učenika i zaposlenika 28 osnovnih i srednjih škola i dva komunalna preduzeća. Održan je niz edukativnih sastanaka i radionica, podjela promotivnog materijala u svim školama i naposljetku su organizovani eko kvizovi. Po dva najuspješnija učenika u eko-kvizu iz svake škole su učestvovala na eko kampovima koji su ih dodatno podstakli na odgovorniji odnos prema pravilnom upravljanju otpadom. Eko-kamp u Srbiji bio je organiziran za djecu osnovnih škola iz Užica i Tuzle, dok je kamp u BiH, koncipiran za djecu srednjoškolskog uzrasta iz obje općine. Ove aktivnosti, pored podizanja nivoa svijesti i znanja učenika i zaposlenih, doprinjele su uspostavljanju prekogranične saradnje među đacima, školama, komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama, što je jedan od osnovnih zadataka projekata ovakvog tipa.

Sumiranjem svih aktivnosti i rezultata došlo se do podataka da je projektom obuhvaćeno oko 20.000 učenika, nastavnika, pomoćnog osoblja i zaposlenika komunalnih preduzeća koji rade na utovaru, transportu, sekundarnoj selekciji itd. Ciljne grupe su stečeno znanje o primarnoj selekciji otpada prenijeli na njihove porodice i šire okruženje. Medijskom kampanjom putem emitovanja emisija i spotova o pravilnom upravljanju otpadom, šira javnost je podstaknuta na razmišljanje o povezanosti neadekvatnog zbrinjavanja otpada sa zdravstvenim problemima, problemima vezanim za okoliš i nepovratni gubitak prirodnih resursa. Očekuje se znatno smanjenje količina otpada i veći interes građana za primarnu selekciju, što će produžiti radni vijek deponija, a i rezultirati smanjenjem šteta po okoliš.

Projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“ je odobren u okviru II poziva za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, koji finansirala Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 317.748,00€.

Nosioci projekta su bili JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice i JKP „Komunalac“ Tuzla. Partneri na projektu su bili Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ Užice, Udruženje nastavnika „Opstanak“ Užice i „Centar za ekologiju i energiju Tuzla“.

Projekat je trajao 15 mjeseci (od 01.02.2013 do 30.04.2014).

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.