Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju UKC-a: Uspješno urađena replantacija šake

by admin
| 7:42
1103 ukc
  •  
  •  
  •  
  •  

Na Klinici za plastičnu i maksilofacijlanu hirurgiju, urađena je još jedna replantacija šake. Operativni tim su sačinjavali doc. dr. Mufid Burgić i dr. med. sci. Emir Halilbašić, uz podršku instrumentara Bege Hadžibeganović i Senada Brković, te odjeljenske sestre Alme Dorić.

Za anesteziološki dio posla bile su zadužene dr. med. sci. Selma Sijerčić Avdagić i med. tehničar Sunita Zulić. Prema riječima dr.med.sc. Mufida Burgića riječ je o pacijentu starom 22 godine koji je zadobio sjekatnu povredu u projekciji proksimlane falange lijevog kažiprsta. „Radilo se o traumatskoj amputaciji kažiprsta lijeve šake, sjekirom. Zahvaljući promtnoj intervenciji, unutar 3 sata od povrede, operativni zahvat je urađen uspješno”, rekao je dr.Burgić.

Prema riječima dr. Emira Halilbašića postoperativni tok teče uredno. “Operativni mikrohirurški zahvat, koji je trajao četiri sata, uspješno je izveden i na naše veliko zadovoljstvo pacijent se osjeća dobro” rekao je dr. Halilbašić i dodao da su svi do sada izvedeni mikrohiruški zahvati, koji su rađeni na Klinici za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, izvedeni uspješno, bez odbacivanja replantata.

Glavni cilj replantacije je ponovna uspostava perfuzije ekstremiteta, te minimiziranje vremena ishemije. Operacioni mikroskop i mikrovaskularna hirurška tehnika osnove su na kojima se temelji replantacija i revaskularizacija. Postoperativna njega uključuje elevaciju replantiranog ekstremiteta, antikoagulantnu zaštitu, praćenje boje, turgora i temperature, primjenu antibiotske terapije, te adekvatnu obučenost medicinskog osoblja, koje posjeduje Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju u Tuzli.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.