Rudnici Kreka: Nova investiciona ulaganja u ovoj godini

by admin
| 9:32
1702 kreka
  •  
  •  
  •  
  •  

ZD Kreka d.o.o. Tuzla je ovog mjeseca uputilo dva javna poziva za kreditno zaduženje. Prvi poziv se odnosi na usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 3.000.000,00 KM, a drugi na kreditno zaduženje u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Namjena kredita od tri miliona je rješavanje dijela obaveza za koncesije. Rok otplate kredita je 24 mjeseca (šest mjeseci grace perioda + 18 mjeseci otplate). Kako su za eKapija.ba rekli iz Rudnika Kreka, kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, s time da prvi anuitet dospijeva nakon isteka grace perioda.

“Način obezbjeđenja kredita je hipoteka na nekretnine u odnosu maksimalno 1:1,5, i/ili zalog na opremu u odnosu maksimalno 1:2 i mjenice ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, te se drugi način obezbjeđenja ne može zahtijevati”, navode iz Zavisnog društvo Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla.

Dalje ističu da ugovorni organ samo na povučena sredstva plaća kamatu, te da ponuđač ne može zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naknadu na sredstva koja još nisu povučena. Kod izrade ponude potrebno je koristiti vrijednost šestomjesečnog EURIBORA koji je bio u primjeni na dan 31.12.2013.godine.

Iz Rudnika Kreka dalje kažu da je metod obračuna kamate konformni, visina kamatne stope u grace periodu ne smije biti veća od ponuđene za vrijeme otplate kredita, a troškovi obrade kredita trebaju biti iskazani u % i u KM. Pored toga troškovi obrade kredita mogu iznositi max. 1% od iznosa kredita, dok anuitetni plan treba da sadrži i troškove kamata za vrijeme grace perioda, a sredstva moraju biti na raspolaganju u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja Ugovora.

Što se tiče tendera za kreditno zaduženje od četiri miliona iz Rudnika Kreka ističu da je njegova namjena investiciono ulaganje u nabavku gumene transportne trake, elektrohidrauličnog bagera i četiri buldožera.

Rok otplate kredita je 30 mjeseci (šest mjeseci grace perioda + 24 mjeseca otplate). Način obezbjeđenja kredita je hipoteka na nekretnine u odnosu maksimalno 1:1,5, i/ili zalog na opremu u odnosu maksimalno 1:2 i mjenice ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, te se drugi način obezbjeđenja ne može zahtijevati;

Kako istiću iz Kreke ugovorni organ samo na povučena sredstva plaća kamatu. Ponuđač ne može zahtijevati proviziju ili bilo kakvu drugu naknadu na sredstva koja još nisu povučena.

I u ovom slučaju se kod izrade ponude treba voditi prema vrijednosti EURIBORA, a također metod obračuna kamate je konformni.

Od ukupnog iznosa kredita, iznos od 1.222.000,00 KM će biti iskorišten u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja Ugovora.

“Povlačenje preostalog dijela kredita uslovljeno je postupkom nabavke i zaključenjem Ugovora za nabavku elektrohidrauličnog bagera i četiri buldožera. Ukoliko ne budu zaključeni Ugovori za nabavku elektrohidrauličnog bagera i četiri buldožera, preostali dio kredita neće biti povučen”, kažu iz Zavisnog društva Rudnici “Kreka” d.o.o. – Tuzla.

Ovim investicijama nastavlja se ulaganje u rudnike u sastavu JP Elektroprivreda BiH, kako je krajem godine i najavio Elvedin Grabovica, direktor ovog preduzeća.

(tuzlainfo/ekapija)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.