Obrazovanje u BiH: Za ulazak u Erasmus treba da platimo 115.000 eura godišnje

by admin
| 11:08
2801 erasmus
  •  
  •  
  •  
  •  

Povodom pojedinih napisa u štampi i velikog interesiranja  medija, a s ciljem objektivnog informiranja  javnosti o aktivnostima u vezi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine programu Evropske unije Erasmus+, Ministarstvo civilnih poslova u današnjem saopćenju za javnost podsjeća da je Ministarstvo u skladu sa svojom koordinirajućom ulogom u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini provelo neophodnu proceduru konsultacija sa nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, s ciljem dobijanja pozitivnih mišljenja za djelimično učešće države u navedenom programu u 2014. godini.

U periodu od septembra do novembra 2013. godine, na osnovu poziva Evropske komisije da Bosna i Hercegovina u 2014. godini djelimično učestvuje u programu Evropske unije Erasmus+.

S obzirom na status Bosne i Hercegovine kao države potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i specifičnog unutrašnjeg uređenja po pitanju nadležnosti u oblasti obrazovanja, Bosni i Hercegovini je od strane Evropske komisije, ponuđeno djelimično učešće u prvoj fazi pristupanja programu Erasmus+ u 2014. godini, pri čemu bi sve aktivnosti vodila Izvršna agencija za audio-vizuelene djelatnosti, obrazovanje i kulturu (EACEA). Ukupan budžet cjelokupnog programa Erasmus+ 14,7 milijardi eura predviđen za sve države članice Programa, što znači da navedena sredstva nisu u punom iznosu namijenjena Bosni i Hercegovini.

“Naprotiv, Bosna i Hercegovina treba platiti ulaznu kartu u iznosu od 115.000 eura na godišnjem nivou, a koliko će sredstava biti raspoloživo i dodijeljeno BiH, zavisi od projekata koje za aplikatne iz BiH odobri EACEA. Nakon što je Ministarstvo civilnih poslova BiH u procesu konsultacija uspjelo da pribavi saglasnosti svih nadležnih ministarstava obrazovanja u BiH, donesen je zaključak kojim je data saglasnost za učešće BiH u programu Erasmus+ o čemu smo Evropsku komisiju i zvanično informirali”, navodi se u saopćenju.

Iz ministarstva očekuju da će Evropska komisija u najskorije vrijeme ponuditi na potpisivanje memorandum, čime bi bila završena procedura pristupanja Bosne i Hercegovine djelimičnom članstvu u programu Erasmus+, kako je zvaničnim aktom Evropske komisije i ponuđeno Bosni i Hercegovini.

(tuzlainfo/ekapija)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.