Vlada dala saglasnost: MUP TK prima u radni odnos službenike i namještenike

by admin
| 12:44

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog državnog službenika i pet namještenika.

Riječ je o radnim mjestima u okviru nadležnosti MUP-a TK.

Tako će u narednom periodu biti imenovani novi uposlenici na mjestima načelnika Sektora za materijalno-finansijske i opće poslove u MUP TK-a – (rukovodeći državni službenik sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, višeg referenta za poslove pisarnice – kurir u MUP TK-a-namještenik, višeg referenta za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Odjeljenju za administraciju Gračanica i Doboj Istok  2 izvršioca namještenika, višeg referenta za provođenje propisa o putnim ispravama u Odjeljenju za administraciju Kladanj-namještenik i šefa pisarnice u Odjeljenju za administraciju Kalesija-namještenik .

Obrazloženo je da se potreba za prijem u radni odnos novih uposlenika ukazala se nakon sticanja prava na penziju i smrtnih slučajeva prethodnih uposlenika.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.