Vlada FBiH dala saglasnost: Januarske penzije uvećane za pet posto!

by admin
| 7:09
0601 penzije
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Federacije donijela je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, više zaključaka kojima se daje suglasnost Federalnom zavodu za PIO/MIO da utvrdi koeficijente za isplatu penzija od 1. januara 2014. godine.

Novim koeficijentima će već januarske penzije, čiji se početak isplate očekuje u prvoj sedmici februara, biti povećane za pet posto, čime se u potpunosti realizira Sporazum koji je Vlada Federacije BiH postigla sa Savezom udruženja penzionera u avgustu 2013. godine. 

Data saglasnost na koeficijent u visini od 1,816 za osobe penzionisane po Zakonu o PIO, Zakonu o PIO vojnih osiguranika bivše SFRJ iz 1995. godine i preuzete korisnike po Zakonu o PIO i po Zakonu o službi u oružanim snagama BiH. Za osobe penzionisane po Zakonu o pravima demobiliziranih boraca, Zakonu o pravima boraca, RVI i članova njihovih porodica i Zakonu o službi u Vojsci FBiH koeficijent je 1,485. Vlada je saglasna da je za osobe penzionisane po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju visina isplatnog koeficijenta 1,000. 

U cilju financijske održivosti Federalnog zavoda za PIO i redovite isplate penzija, na nivou koji je utvrđen, Vlada Federacije BiH će realizirati više aktivnosti. 

Tako bi već u januaru trebala izvršiti transfer preostalih sredstava planiranih Proračunom Federacije BiH iz 2013. godini, u visini od 6.426.930,19 KM i obezbijediti u što je moguće kraćem roku izmirenje preostalog iznosa obveza po Zakonu o konsolidaciji rudnika u Federaciji BiH, u visini od 18.300.000 KM. Vlada je, kao mjeru, predvidjela i redovito mjesečno izmirivanje obveze planiranih Proračunom za 2014. godinu po osnovu transfera pozicioniranih za povoljnije penzionisanje, prema Federalnom zavodu PIO i po osnovu Zakona o konsolidaciji rudnika. 

Očekuje se, također, da Zavod za zapošljavanje u okviru svojih projekata u 2014. godini, kroz planirane aktivnosti politike zapošljavanja i ostale programe i aktivnosti, osigura da sredstva planirana financijskim planom usmjeri Federalnom zavodu PIO. Od Porezne uprave Federacije i Federalne uprave inspekcije se traži da u 2014. godini osiguraju veću financijsku disciplinu u izmirenju doprinosa na plaće. 

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.