Pregovori Gradske uprave i GIPS-a: Grad Tuzla raspisuje konkurs za odabir javnog prevoznika?!

by admin
| 8:32

Obavještavamo građane da su pregovori Gradske uprave Tuzla sa menadžmentom DD Gradski i prigradski saobraćaj u toku.

U utorak, 04.08.2015. održan je sastanak, na kojem su predstavnici Gradske uprave predložili DD GIPS-u da vrate stare cijene javnog prevoza, te da podnesu Gradskom vijeću Tuzla zahtjev za korekciju cijena, a u smislu Čl. 21. Zakona o komunalnim djelatnostima TK, nakon čega bi Gradsko vijeće Tuzla, u okviru svoje, Zakonom određene nadležnosti, o tom zahtjevu moglo odlučivati.

Istovremeno, predstavnici DD GIPS su obavješteni da će Gradonačelnik gradskim vijećnicima predložiti donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa, radi odabira najpovoljnijeg pružaoca usluga javnog prevoza na području grada Tuzla, sa kojim će biti sklopljen ugovor o pružanju usluga javnog prevoza.

Predstavnici DD GIPS Tuzla su zatražili primjeren rok, kako bi se mogli očitovati o prijedlozima Gradske uprave.

Za petak, 07.08.2015. zakazana je sjednica Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, a u cilju pripreme Vanredne sjednice Gradskog vijeća na kojoj će biti razmatrani predloženi akti, sa ciljem rješavanja nastale situacije – saopšteno je iz službi Grada Tuzla.

(Tuzlainfo.ba)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.