Grad Tuzla: Pravobranilaštvo podnijelo krivičnu prijavu protiv odgovornih lica GIPS-a

by admin
| 12:04

Povodom grubog kršenja Zakona o komunalnoj djelatnosti TK od strane DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla i nezakonitog povećanja cijena javnog prijevoza putnika na području grada Tuzla, Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla, 30. 07. 2015. godine izdala je Rješenje broj 08-23-5297/15 HZ a koje je danas 31.07.2015. u 7.25 godine uručeno preduzeću DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla.

Rješenjem broj 08-23-5297/15 HZ preduzeću DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla, naloženo je slijedeće:

„1. Zabranjuje se DD GIPS Tuzla, sa sjedištem u Bukinje bb. Tuzla, koga zastupa izvršni direktor Đulović Fuad, korištenje korigovanih cijena prijevoznih usluga na području grada Tuzla.

2. Nalaže se DD GIPS Tuzla, sa sjedištem u Bukinje bb. Tuzla, koga zastupa izvršni direktor Đulović Fuad:

a) Da pribavi prethodnu saglasnost Gradskog vijeća Tuzla za korištenje korigovanih cijena prijevoznih usluga na području grada Tuzla.

b) Da koristi važeće korigovane cijene u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Tuzla broj 01-19-3221-2008 od 24.04.2008. godine i Odlukom broj 01-19-4167/2008 od 29.05.2008. godine, a koje su donesene na osnovu Odluke o korekciji cijena prijevoznih usluga na području općine Tuzla, koje je donio direktor DD GIPS Tuzla broj 702 od 14.04.2008. godine (za mjesečne karte) i Odluke o korekciji cijena prijevoznih usluga na području općine Tuzla, koje je donio direktor DD GIPS Tuzla broj 829 od 06.05.2008.godine (za pojedinačne karte)

3. Rok izvršenja Rješenja je 1 (jedan) dan od dana dostavljanja Rješenja

4. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja“

Pored toga, Gradsko pravobranilaštvo Tuzla podnijelo je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica iz DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla.

Gradska uprava Tuzla je poduzela sve, na zakonu zasnovane mjere, kako bi spriječila nezakonito povećanje cijena javnog prevoza, te time zaštitila pravo građana Tuzle na javni prevoz.

Još jednom pozivamo Ministarstvo saobraćaja da poduzme mjere nadzora u okviru svojih nadležnosti, a DD „Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla da postupi po nalogu inspektora i stavi van snage novi cjenovnik – saopšteno iz službi Grada Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.