Univerzitet u Tuzli: Koliku školarinu plaćaju studenti strani državljani?

by admin
| 14:27

Vlada TK donijela je Odluku o participaciji troškova studija na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Studenti, strani državljani i osobe bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu, a visina školarine utvrđuje se po grupacijama nauka u kojoj se nalaze studijski programi. Tako će za prirodne, tehničke i biotehničke nauke školarina u prvoj studijskoj godini iznositi 1.500 KM, drugoj 2.000 KM, trećoj 2.500 i četvrtoj 3.000KM.

Za društvene i humanističke nauke visina školarine će iznositi 1.200 KM na prvoj, 1.700 KM na drugoj, 2.200 KM na trećoj i 2.700 KM na četvrtoj godini, dok će za humanističke nauke – Akademija, Odsjek glume i produkcije visina školarine iznositi 2.500 KM na prvoj, 3.000 KM na drugoj, 3.500 KM na trećoj i 4.000KM na četvrtoj godini.

Na biomedicini i zdravstvu visina školarine će iznositi 2.000 KM na prvoj, 2.500 KM na drugoj, 3.000 KM na trećoj, 3.500 KM na četvrtoj i petoj godini i 4.000 KM na šestoj godini studija.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koji se upišu u statusu studenta koji se sam finansira ili u statusu vanrednog studenta, sufinansirati će u troškovima studija 20% više od utvrđene cijene troškova redovnog studija.

Studenti strani državljani i osobe bez državljanstva utvrđeni iznos školarine plaćaju pri prvom upisu u svaku studijsku godinu i to u dvije rate, prilikom upisa u svaki semestar. Studenti državljani Republike Slovenije, Republike Austrije i Republike Turske ne plaćaju školarinu za studije na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli. Izuzetno, za studente za koje Vlada Kantona donese posebnu odluku o oslobađanju ne plaćaju školarinu za studije na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.