Smanjena dobit JP “Spreča”: Industrija sve manje koristi vodu iz akumulacije „Modrac”

by admin
| 3:03

 JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” D.D. Tuzla u prošloj godini poslovalo sa ostvarenom dobiti, i na taj način nastavilo trend pozitivnih finansijskih rezultata, što je posebno značajno kada se imaju u vidu posljedice velikih poplava u maju 2014. godine, koje su uticale na znatno smanjenje prihoda i veličinu ostvarene dobiti.

Za izvještajnu godinu naročito su karakteristične velike padavine sredinom maja, koje su uticale na pojavu najvišeg nivoa vode na prelivu brane „Modrac“ od formiranja akumulacije i izgradnje brane (3,42 m iznad kote preliva). Velike vode oštetile su dio objekata i opreme u poslovnom krugu brane i distributivne cjevovode, i načinile štetu procijenjenu na 1.011.500 KM.

Mala hidroelektrana „Modrac“ je zbog kvarova radila smanjenim kapacitetom u toku januara i februara, iz istog razloga nije radila u martu, a zatim je, od polovine maja, zbog kvarova usljed poplava, potpuno prestala sa radom.

Korisnici vode iz akumulacije „Modrac” su u toku prošle godine preuzeli količine vode za 8% manje u odnosu na prošlu godinu. Evidentno je smanjenje potreba za vodom iz akumulacije „Modrac” od strane industrijskih kapaciteta. Procjenjuje se da će zbog toga Društvo u narednom periodu imati manji prihod po ovom osnovu.

(TI) 

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.