Ministarstvo zdravstva TK: Prekomjerna potrošnja lijekova sa esencijalne liste

by admin
| 13:45
2604_esencijalna_lista
  •  
  •  
  •  
  •  

Prekomjerno propisivanje lijekova i rizici u propisivanju lijekova, ugovaranje konsultativno specijalističkih usluga između Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i domova zdravlja TK, porodična medicina  i registracija osiguranika bile su teme jučer održanog sastanka u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom zaključeno je da se u saradnji sa kliničkim centrom odrede doktrinarni pristupi za respiratorne i bolesti kardiovaskularnog sistema, te dijabetes i na osnovu njih propisuju lijekovi. Direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo će održati sastanke sa svakim direktorom Doma zdravlja pojedinačno i analizirati problem propisivanja lijekova.

„Da li su to potrebe građana, ili istovremena primjena više lijekova utiče na potrošnju, i na zdravlje pacijenta? Ako se radi o ovakvom korištenju lijekova, koju ne može da riješi doktor porodične medicine imamo i kliničkog farmakologa koji će biti na usluzi ljekarima da poreda te lijekove u kombinaciji što bolje za pacijenta”, istakla je ovom prilikom ministrica zdravstva Nada Pavlović Čalić.

Zaključeno je da se mora pronaći rješenje za povećanu potrebu za lijekovima i s druge strane ograničena sredstva za tu namjenu.

„Doktori se suočavaju sa problemom, pacijentu je potreban lijek, ograničena su sredstva, pacijent ima pravo i ko mu ta prava smije uskratiti. Naravno sve treba učiniti da se izbjegne paralelno propisivanje lijekova i lijekova koji će jedan drugog isključiti. Najbolja je terapija ona sa najmanjom količinom lijekova, stav je Kasima Brigića, Direktora Doma zdravlja Tuzla.


Posljedica ovakvog stanja, koje zahtijeva pronalazak hitnog i najboljeg rješenja je smanjenje prihoda u Budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

„Prihodi nisu na nivou planiranih, dok u nekim segmentima s druge strane imamo povećanje rashoda. S današnjim danom nedostaje više od pet miliona prihoda planiranih za mjesec april. U januaru je to bilo 2 miliona i 300 hiljada, u februaru koji je imao 3 dana manje 3 milona i 200 hiljada, a u martu 3 i po miliona. To su ogromna sredstva i ukoliko se nastavi ovako došlo bi do značajnog prekoračenja cifre planirane za lijekove“, istakao je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Hazim Rančić.

Novonastala situacija zahtijeva zajedničko i hitno djelovanje svih koji su uključeni u ovaj proces, kako se navedeni problemi ne bi odrazili na zdravlje pacijenata, zaključeno je, između ostalog, na sastanku.

Sastanku su osim predstavnika Ministarstva prisustvovali direktori 13 domova zdravlja TK, Univerzitetskog kliničkog centra, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.