ZZOTK: Zaključeni Sporazumi o izmirenju dugovanja rudnika

by admin
| 7:31

U skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine i Zakona o regulisanju neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranja i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu, krajem ove radne sedmice u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, zaključeni su Sporazumi o međusobnom izmirenju obaveza i potraživanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i naknada plaća po osnovu privremene spriječenosti za rad sa rudnicima uglja na području Tuzlanskog kantona.

Sporazumi su potpisani od strane predstavnika Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i predstavnika RMU Banovići, JP Elektroprivreda BiH doo ZD RMU ”Kreka” Tuzla i JP Elektroprivreda BiH d.o.o. ZD RMU Đurđevik.
Potpisanim sporazumima utvrđena su međusobna dugovanja i potraživanja, dinamika plaćanja duga, uslovi i način izmirenja dugovanja i potraživanja između strana u Sporazumu te godišnji planovi otplate utvrđenih dugovanja i potraživanja.

Navedena dugovanja odnose se na period do 31.12.2008. godine za RMU Banovići i RMU Đurđevik, odnosno, za period do 31.12.2009. godine za ZD RMU “Kreka“ Tuzla.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.