Vlada TK: Planiranje finansijske samoodrživosti UKC-a

by admin
| 9:22
0904_ukc
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Programom rada Vlade u prošloj kalendarskoj godini planirano je da se osiguraju uslovi da svi građani i osigurana lica na području Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, a time i najviši nivo zdravlja kroz sistem zdravstvene zaštite.

U tom kontektu, aktivnosti Ministarstva bile su usmjerene ka stvaranju uslova za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, na reorganizaciju rada zdravstvenih ustanova, ali i uspostavljanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Kao prioritetan cilj u prošloj godini planirana je koordinacija aktivnosti na izradi i realizaciji programa restrukturiranja i finansijske samoodrživosti JZU UKC Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva su u saradnji sa Upravnim odborom i Direktorom JZU UKC Tuzla realizovali aktivnosti koje su kao krajnji cilj imale značajnu umanjenje gubitka u 2012. godini u odnosu na predhodne izvještajne periode.

Ministarstvo zdravstva je u cilju daljeg razvoja UKC-a Tuzla dalo podrška razvoju transplant programa kao najsofisticiranijeg programa u zdravstvu. Na taj način se UKC Tuzla stavlja u vrh bh. zdravstva, čime se stvaraju preduslovi za liderstvo i dobivanje statusa referalnog centra u BiH.

(TI)


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.