Raspisan Javni oglas za rješavanju stambenih potreba branitelja: Nepovratna sredstva i do 18.000 KM

by admin
| 7:16
Vlada_TK-a_0101
  •  
  •  
  •  
  •  

Odlukom Ministarstva za boračka pitanja TK, Službe boračko-invalidske zaštite općina u Tuzlanskom kantonu, sa 1. aprilom su raspisale Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Pravo na dodjelu sredstava po Uredbi o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice imaju lica koja nemaju riješene stambene potrebe na području Bosne i Hercegovine, imaju stalno mjesto prebivališta na području Kantona, ostvaruju prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite u općinama Kantona i posjeduju valjanu dokumentaciju za učešće po ovom javnom oglasu.

Pomoć u stambenom zbrinjavanju, prema Uredbi i ovom javnom oglasu, ostvaruje se dodjelom bespovratnih novčanih sredstava za: izgradnju kuće, kupovinu stana ili kuće, nadziđivanje kolektivnog stambenog objekta, nadogradnju i rekonstrukciju objekata, otplatu preostalog duga, po osnovu komercijalnog dugoročnog kreditnog zaduženja i troškove plaćanja nedostajućih sredstava za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje,

Iznosi sredstava koji se  mogu odobriti prema Uredbi i ovom javnom oglasu su do 18.000 KM.

Zahtjev za odobravanje bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba kandidatima  po javnom  oglasu za 2013. godinu,  član porodice šehida – poginulog, umrlog i nestalog  branitelja, ratni vojni invalid, član uže porodice umrlog ratnog vojnog invalida i mirnodopski vojni invalid, podnosi općinskoj službi nadležnoj za boračko – invalidsku  zaštitu u kojoj ostvaruje prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite ili su ga ostvarivala do momenta smrti, a demobilisani branitelji i članovi uže porodice umrlog demobilisanog branitelja općinskoj službi nadležnoj za boračko – invalidsku zaštitu na području općine na kojoj imaju stalno prebivalište najmanje godinu dana.


Zahtjev se podnosi od  01.04.2013. godine do 03. 05.2013. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.