Ministarstvo zdravstva TK: Sporazumom regulisali prava zaposlenih u zdravstvu

by admin
| 5:40
0910_med_sestre
  •  
  •  
  •  
  •  

U vezi sa ispunjenjem zahtjeva Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona za usklađivanjem najniže bruto satnice, nakon pregovora i aktivnosti koje su vođene sa predstavnicima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, jučer je u prostorijama Ministarstva zaključen Sporazum.

Ovim sporazumom Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona se obavezuje da će poslodavcima u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, preporučiti da od 01.04.2013. godine, ispoštuju odredbe Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa ovim sporazumom poslodavcima i sindikatima se  preporučuje, da u okviru svojih mogućnosti, a ne na štetu pacijenata, izvrše racionalizaciju u potrošnji i rashodima u svojim ustanovama. Na osnovu rezultata ostvarenih ušteda nastavit će se pregovori za novo usklađivanje neto satnice od prvog septembra tekuće godine.

S obzirom na početak reformi zdravstvenog sektora u narednom periodu, očekuje se od poslodavaca da svojim racionalnim upravljanjem resursima koji im stoje na raspolaganju izvrše uštede kako bi se mogli nastaviti pregovori oko daljnjeg podizanja standarda zaposlenih u zdravstvu.

Od zaposlenih se očekuje da u korist čitavog zdravstvenog sistema, racionalnom primjenom i potrošnjom resursa koji su im na raspolaganju i ličnom odgovornošću, poboljšanjem kvaliteta usluga prema pacijentima, daju svoj puni doprinos poboljšanju čitavog sistema pružanja zdravstvenih usluga i time lično doprinesu uštedama, koje će u konačnici biti na dobrobit pacijenata ali i zaposlenih u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Današnje potpisivanje Sporazuma, još je jedan od primjera uspješne saradnje i konstruktivnog dijaloga Vlade Tuzlanskog kantona sa sindikalnim organizacijama – saopšteno je iz Odjeljenje za informisanje Vlade TK.

(TI) / Foto: Arhiv

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.