Država prodaje kapital: Za privatizaciju spremni „TV Tuzla“ i „Rudnici nemetala“ Kladanj

by admin
| 18:35
tvt0601
  •  
  •  
  •  
  •  

Kantonalna agencija za privatizaciju TK u planu aktivnosti za ovu godinu između ostalog ima i privatizaciju preduzeća Tuzlanska televizija d.o.o. Tuzla i „Rudnici nemetala Kladanj“d.o.o. Kladanj.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u mjesecu oktobru 2012.godine donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Tuzlanska televizija“ d.o.o. Tuzla, kojom se kao metod utvrđuje javna dražba, a kao nadležna agencija Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla.

Kako po objavljenom javnom pozivu nije pristigla ni jedna prijava za prodaju državnog kapitala preduzeća “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj, Komisija Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla je donijela Odluku o proglašenju tendera neuspjelim.

Sačinjena je i lista preostalih neprivatiziranih preduzeća sa iznosom kapitala i kratkim osvrtom na aktivnosti koje su vođene na prodaji državnog kapitala, kao i spisak imovine preduzeća iz Brčko Distrikta i Republike Srpske a koja se nalazi na području Tuzlanskog kantona i u nadležnosti su Kantonalne agencije za privatizaciju.

(TI) / Foto: Tuzlanska televizija


Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.