Projekat e-Zdravstvo: BH Telecom informatizacije sistem zdravstvene zaštite u TK

by admin
| 13:00
2003_e-zdravstvo
  •  
  •  
  •  
  •  

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas tekst Protokola o implementaciji projekta e–Zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji će u narednom periodu potpisati predstavnici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona.

Ciljevi projekta su povećanje kvalitete i efikasnosti sistema zdravstvene zaštite, organizacija jedinstvenog i jednoobraznog sistema prikupljenih podataka, mogućnost praćenja podataka u svrhu unaprijeđenja zdravlja i prevencije bolesti, osiguranje strogo kontrolisanog pristupa podacima na području cijele BiH, smanjenje troškova zadravstvenog sistema (direktno i indirektno), te racionalizacija.

U okviru prve faze, do kraja 2013. godine Telekom će za zdravstvene ustanove obezbjediti telekomunikacionu infrastrukturu za realizaciju usluga pristupa Internetu. Prije svega to se odnosi na Ministarstvo zdravstva, Zavod za zdravstveno osiguranje, Zavod za javno zdravstvo, laboratorije zdravstvene zaštite, ordinacije zdravstvene zaštite žena, ordinacije dentalne medicine, ordinacije opšte porodične medicine, apoteke, ordinacije zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata i specijalističko konzilijarne ordinacije.

Druga faza podrazumijeva spremnost BH Telecoma na dovođenje optičkog prijenosnog medija do centralnih lokacija informacionog sistema zdravstva Tuzlanskog kantona, te nabavku, montažu i puštanje u rad odgovarajuće ONT opreme i bit će okončana do polovine 2014. godine.

Treća faza podrazumijeva spremnost na izgradnju LAN infrastrukture na centralnim lokacijama informacionog sistema zdravstva TK i izradu odgovarajućih software-skih rješenja do polovine 2014. godine. Izrada Glavnog projekta počet će odmah po formiranju stručnog tima, sa rokom izrade do kraja avgusta ove godine. Postepena izgradnja komunikaciono mrežnih elemenata i transportnih medija za ostale zdravstvene ustanove na području kantona bi se realizovala do kraja 2014. godine.

Na ovaj način javni sektor dobija dugoročnog poslovnog partnera, BH Telekom, koji ima znanje i resurse da implementira projekat informatizacije zdravstvene zaštite a koji, prema evropskim iskustvima, spada u red najkomplikovanijih i najtežih sa aspekta implementacije.

BH Telecom će sa svoje strane osigurati software – web baziranu aplikaciju, pružanje usluga u vidu uređaja i aplikativnih rješenja i odgovarajuću telekomunikacionu infrastrukturu. Vlada Kantona će, u saradnji sa BH Telekom-om, osigurati uslove na klijentskoj strani koja uključuje klijentske terminale i obučeno osoblje.

Inače Politikom razvoja informacionog društva i Strategijom razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine, jasno je naznačeno da je izgradnja informacionog društva, fundamentalna za sveukupni razvoj i budućnost Bosne i Hercegovine.

Vlada Kantona danas je ovlastila Premijera Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Kantona potpiše Protokol.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.