Spreman – spašen: Općina Tuzla smanjuje rizike u vandrednim situacijama

by admin
| 19:01
1903_via
  •  
  •  
  •  
  •  

U okviru projekta “Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece“ kojeg provodi UNICEF BiH u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, općinom Tuzla i gradom Bijeljina, danas je u Tuzli otpočela trodnevna Radionica za smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece.

Program radionice obuhvata edukaciju i diskusiju na temu smanjenja rizika od katastrofa, obrazovanje u hitnim situacijama, metode lokalnih procjena rizika te aktivnosti koje treba poduzeti kako bi se smanjio rizik od katastrofa u općini Tuzla.

Osnovni akcenat Projekta je sigurnost djece kao ugrožene kategorije u prirodnim i drugim nesrećama, kao i spremnost lokalne zajednice na odgovor.

Lokalne zajednice su te u kojima se mogu desiti prirodne nesreće na svim mjestima gdje ljudi žive i rade i gdje se nalaze njihova materijalna dobra, i one su uvijek na prvoj liniji odgovora, stoga je potrebno shvatiti značaj spremnosti na odgovor kao i efekat koji se očekuje u budućnosti realizacijom ovog Projekta.

Projekat obuhvata nekoliko aktivnosti:


– izrada lokalne procjene ugroženosti od katastrofa

– izradi akcionih planova za realizaciju Projekta,

– učešće u realizaciji prioritetnih aktivnosti koje se odnose na dječju –

– sigurnost u slučaju katastrofe, koje će se provoditi kroz obuku za slučaj požara, poplava i snijega, likovna takmičenja, kao i kroz razmjenu iskustava i znanja o rizicima katastrofa i preventivnim mjerama

“Nažalost, katastrofe, ljudske žrtve, štete na materijalnim dobrima su stalna prijetnja. Suština borbe je prevashodno shvatanje njene bitnosti, mogućnosti spriječavanja, preventivnih djelovanja koja podrazumijevaju odgovarajuću organizaciju, opremanje, obučavanje za prevenciju čime se stvara mogućnost pravodobnog i uspješnog odgovora na katastrofu sa što manjim posljedicama za stanovništvo i materijalna dobra”, kazala je Nadira Aščerić, pomoćnik načelnika – Služba civilne zaštite Tuzla, ujedno Rukovodilac radne grupe i koordinator projekta.

”Općina Tuzla, je u provođenju preventivnog djelovanja do sada uložila mnogo, ali s obzirom na veliki broj prirodnih nesreća koje su je zadesile zbog svojih geografskih karakteristika, na tome još treba raditi. Sama zaštita od prirodnih katastrofa je segment koji se standardizuje i razvija i o kojem treba educirati stanovništvo. U kontekstu prirodnih katastrofa, djeca zahtijevaju posebnu pažnju te je važno da su djeca svjesna opasnosti koje prirodne katastrofe nose pa je bitno raditi na njihovoj edukaciji. Poplave, požari i druge prirodne katastrofe koje smo mnogo puta iskusili na području države i općine Tuzla podsjećaju nas na to da je bitno pripremiti građane na potencijalne opasnosti od prirodnih nesreća”, izjavila je Anne-Claire Dufay, zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH.Pripreme za realizaciju Projekta traju od oktobra 2012. godine, a realizacija je  predviđena od marta do septembra 2013. godine, u dvije radionice, i obuhvatit će pet osnovnih škola na području općine Tuzla (OŠ“ Slavinovići“, OŠ “Tušanj“, OŠ “Brčanska Malta“, OŠ “Kiseljak“ i OŠ“ JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Tuzla koje su prema procjeni ugroženosti od katastrofa na području općine Tuzla označene kao prioriteti.

U provedbi aktivnosti će pored članova radne grupe imenovane za realizaciju aktivnosti iz Projekta, učestvovati i direktori škola, pedagozi, nastavnici, roditelji i učenici od V do VII razreda, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta TK, aktivisti Crvenog križa/krsta općine Tuzla, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, osoblje JU Doma zdravlja Tuzla“ Dr. Mustafa Šehović“- Služba hitne medicinske pomoći i uposlenici Centra za socijalni rad Tuzla.

Projekat finansira USAID/OFDA (Ured za pomoć stranim državama u slučaju katastrofa), i ima za cilj podizanje javne svijesti o katastrofama i načinima smanjenja rizika, te promoviranje sigurnosti djece, naročito putem škola.

(TI)

Tuzlainfo.ba pratite na društvenim mrežama: Facebook, Instagram i Youtube.
Svoje priče, upite i fotografije šaljite na našu e-mail adresu.